logo itpoint.cz

Informace o hospodaření s účtem univerzální služby v roce 2004

Zúčtování prokazatelné ztráty se provádí po uplynutí kalendářního roku, v němž došlo ke vzniku prokazatelné ztráty, a to na základě auditované účetní závěrky a oddělené účetní evidence. Výpočet prokazatelné ztráty předkládá poskytovatel univerzální služby Úřadu v termínu do 30.6. následujícího roku.

Účet univerzální služby zřídil Český telekomunikační úřad v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů v roce 2002 k úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2001.

Zúčtování prokazatelné ztráty se provádí po uplynutí kalendářního roku, v němž došlo ke vzniku prokazatelné ztráty, a to na základě auditované účetní závěrky a oddělené účetní evidence. Výpočet prokazatelné ztráty předkládá poskytovatel univerzální služby Úřadu v termínu do 30.6. následujícího roku.

Plné znění Informace o hospodaření s účtem univerzální služby v roce 2004 naleznete ZDE.

ČTÚ

Článek ze dne 21. února 2005 - pondělí

Životnost 70 000 hod., 5 let záruka. Snižte spotřebu energie až o 68%!
Velmi účinná léčba. Lékaři skryli pravdu!
Klasické, řecké, zvířata, busty, sloupy nábožné, moderní, světelné, šachy.