logo itpoint.cz

Informace o změně skupinového přidělení DVB-T kmitočtu v lokalitě Praha

Český telekomunikační informuje o změně skupinového přidělení pro lokalitu Praha v telekomunikační síti C

V návaznosti na "Informaci o aktuálním stavu mezinárodní koordinace kmitočtů pro vysílání DVB-T", zveřejněnou dne 14.7. 2004 v částce 7 Telekomunikačního věstníku a na internetové stránce Českého telekomunikačního úřadu (dále jen "ČTÚ"), informuje ČTÚ o změně skupinového přidělení pro lokalitu Praha v telekomunikační síti C.

V rámci probíhajících vícestranných koordinačních jednání a na základě skutečnosti, že v mezidobí došlo na území Polska ke změně podmínek využívání jednotlivých kanálů v kmitočtovém pásmu 790 - 862 MHz (kanály 61-69), získal ČTÚ souhlas s využitím kanálu 64 pro skupinové přidělení Praha. V návaznosti na tuto skutečnost změnil ČTÚ k termínu 1.1. 2005 příslušné technické parametry vysílačů v oblasti Praha držiteli telekomunikační licence k šíření DVB-T vysílání v telekomunikační síti C.

Změna byla provedena především z důvodu, že původní skupinové přidělení kanálu 48 v lokalitě Praha bylo již od počátku částečně kolizní se skupinovým přidělením shodného kanálu pro lokality Hradec Králové a Pardubice v telekomunikační síti A a využívání téhož kanálu v rámci různých telekomunikačních sítí s odlišným programovým obsahem v sousedních lokalitách by bylo zdrojem nežádoucího ovlivnění kvality příjmu i zmenšení rozsahu pokrytého území digitálním televizním vysíláním. 

ČTÚ

Článek ze dne 4. února 2005 - pátek