logo itpoint.cz

Informace pro držitele rozhodnutí o povolení provozování vysílacích rádiových zařízení a držitele rozhodnutí o přidělení čísel

ČTÚ informuje držitele rozhodnutí o povolení provozování vysílacích rádiových zařízení a rozhodnutí o přidělení čísel, která byla vydána podle zákona č.151/2000 Sb., že podle ust. § 136 odst. 11 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích zůstávají tato rozhodnutí v platnosti do doby v nich uvedené, s výjimkou částí týkající se výše poplatků za přidělené kmitočty nebo čísla v nich uvedená.

Český telekomunikační úřad informuje držitele rozhodnutí o povolení provozování vysílacích rádiových zařízení a rozhodnutí o přidělení čísel.

Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") informuje držitele rozhodnutí o povolení provozování vysílacích rádiových zařízení a rozhodnutí o přidělení čísel, která byla vydána podle zákona č.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích"), že podle ust. § 136 odst. 11 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon") zůstávají tato rozhodnutí v platnosti do doby v nich uvedené, s výjimkou částí týkající se výše poplatků za přidělené kmitočty nebo čísla v nich uvedená.

Tyto části povolení nebo rozhodnutí pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti zákona, tj. dnem 1. května 2005.

Podle ust. § 18 odst. 1 písm. f) a podle ust. § 32 odst. 1 písm. d) zákona je však část stanovující poplatky za využívání rádiových kmitočtů a poplatky za práva vyplývající z oprávnění k využívání čísel podstatnou obsahovou náležitostí oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a oprávnění k využívání čísel (podle zákona o telekomunikacích "rozhodnutí o povolení provozování vysílacích rádiových zařízení" a "rozhodnutí o přidělení čísel").

ČTÚ proto upozorňuje držitele rozhodnutí o povolení provozování vysílacích rádiových zařízení a rozhodnutí o přidělení čísel, vydaných podle zákona o telekomunikacích, že v souladu s § 19 odst. 1 písm. c) a § 36 odst. 1 písm. c) zákona bude po nabytí jeho účinnosti rozhodovat o změně jednotlivých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a oprávnění k využívání čísel. Předmětem změny bude stanovení poplatků podle nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel.

ČTÚ

Článek ze dne 3. května 2005 - úterý