logo itpoint.cz

Informace pro zájemce o podnikání v elektronických komunikacích

S účinností zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon o elektronických komunikacích"), dochází ke změně základních podmínek a povinností fyzických a právnických osob při podnikání v elektronických komunikacích.

S účinností zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon o elektronických komunikacích"), dochází ke změně základních podmínek a povinností fyzických a právnických osob při podnikání v elektronických komunikacích.

Zákon o elektronických komunikacích již neobsahuje institut "telekomunikační licence a registrace telekomunikačních služeb a sítí podle generální licence". Jako předpoklad pro podnikání v elektronických komunikacích stanoví v § 13 tohoto zákona jednotně režim "oznámení komunikační činnosti", která je podnikáním v elektronických komunikacích.

Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") vydá nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o elektronických komunikacích, tj. do konce října 2005, tzv. všeobecná oprávnění, která stanoví podmínky výkonu komunikačních činností, které jsou předmětem podnikání v elektronických komunikacích.

V přechodném období, tj. do vydání všeobecných oprávnění podle předchozího odstavce, se za všeobecná oprávnění považují generální licence, které byly vydány podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích").

Podle přechodných ustanovení zákona o elektronických komunikacích (§ 136 odst. 5 a 7) jsou telekomunikační licence a osvědčení o registraci, vydané podle zákona o telekomunikacích nadále platné a to až do 1 měsíce ode dne, kdy nabude účinnosti všeobecné oprávnění, které upravuje příslušnou komunikační činnost.

Podnikatelé zajišťující veřejné sítě a služby elektronických telekomunikací, kteří tyto komunikační činnosti již vykonávají na základě telekomunikační licence nebo osvědčení o registraci podle generální licence, jsou povinni splnit oznamovací povinnost, podle § 13 zákona o elektronických komunikacích, nejpozději do 1 měsíce ode dne vydání všeobecného oprávnění. Pro tyto účely bude na této internetové stránce ČTÚ zveřejněna, současně s vydáním všeobecných oprávnění, příslušná informace upřesňující postup oznámení komunikační činnosti.

Zájemci o podnikání v elektronických komunikacích, kteří dosud nejsou držiteli telekomunikační licence nebo osvědčení o registraci komunikační činnosti podle zákona o telekomunikacích, postupují podle Pokynů pro oznamovatele komunikačních činností - detailní informace naleznete ZDE.

ČTÚ

Článek ze dne 3. května 2005 - úterý