logo itpoint.cz

IP telefonie v českých firmách

Nová studie od agentury Digimark je založena na kvantitativním průzkumu trhu, který proběhl koncem května 2005 a kterého se zúčastnilo 2479 respondentů z českých firem. Studie se zaměřuje na oblast IP telefonie, jejího využívání a potenciálu rozvoje v českých firmách. Studie navazuje na loňský výzkum o IP telefonii z května 2004 a po roce tak můžeme analyzovat trendy, ke kterým v této oblasti dochází.

Studie je založena na kvantitativním průzkumu trhu, který proběhl koncem května 2005 a kterého se zúčastnilo 2479 respondentů z českých firem. Studie se zaměřuje na oblast IP telefonie, jejího využívání a potenciálu rozvoje v českých firmách. Studie navazuje na loňský výzkum o IP telefonii z května 2004 a po roce tak můžeme analyzovat trendy, ke kterým v této oblasti dochází. Rozsah studie je 74 stran obsahujících přes 150 grafů a tabulek.

Výzkum se orientoval na tato témata

Vážným zájemcům o tuto studii můžeme také poskytnout podrobný přehled obsahu studie včetně detailního přehledu výsledků a statistických charakteristik zúčastněných firem. Pro podrobnou nabídku nás kontaktujte.

Digimark

Článek ze dne 9. června 2005 - čtvrtek