logo itpoint.cz

Jalová volání za 38 Kč / min. pod záštitou České televize

Spotřebitelé kritizují i linku s tarifem 38 Kč za minutu, kterou ČT uvádí jako jediný kontakt pro zjištění podrobnějších informací o jejich pohledávce. Někteří spotřebitelé totiž už provolali s cílem získat bližší informace několikanásobně vyšší částky, než činí deklarovaný dluh na televizních poplatcích ! K TZ SOS připojujeme také info o telefonních číslech s přístupovými kódy 900, 906, 909 a 976.

Od středy, kdy se ve schránkách televizních koncesionářů objevily dopisy s požadavkem doplatit dlužné poplatky, se na Sdružení obrany spotřebitelů ČR obracejí spotřebitelé, kterým se nelíbí postup České televize při jejich vymáhání. Navíc dostávají tyto dopisy lidé, kteří tvrdí, že povinnosti televizního koncesionáře vždy plnili.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) v žádném případě nezpochybňuje právo ČT vymáhat dlužné částky, ani povinnosti koncesionářů za televizní přijímač platit. Nicméně považuje postup, který ČT zvolila, za nešťastný.

Spotřebitelé, kteří se na SOS obrátili, si stěžují, že v dopise s výzvou k zaplacení chybí údaj, za jaké období dluh měl vzniknout. Kritizují i linku s tarifem 38 Kč za minutu, kterou ČT uvádí jako jediný kontakt pro zjištění podrobnějších informací o jejich pohledávce. Někteří spotřebitelé totiž už provolali s cílem získat bližší informace několikanásobně vyšší částky, než činí deklarovaný dluh na televizních poplatcích.

"Údaj o období, ve kterém pohledávka měla vzniknout považujeme za klíčový, aby si mohli spotřebitelé ověřit, zda skutečně zaplatili a případně bez vynaložení vysokých nákladů na hovorné doložit, že dlužníky nejsou," říká Klára Přikrylová, která se v SOS věnuje právním otázkám.

Ačkoliv je možné podle zákona namítnout promlčení u poplatků starších tří let, považuje SOS za etické, aby skuteční dlužníci uhradili i starší poplatky. "SOS usiluje o korektní vztahy na trhu. Stejně jako apelujeme na podnikatele, aby v některých případech plnili i nad rámec zákonných povinností, podobně nyní postupujeme i vůči spotřebitelům. Zda však dlužníci promlčení nenamítnou, je již otázkou," říká Ivana Picková z SOS a dodává : "Naopak spotřebitelům, kteří jsou přesvědčeni, že poplatky mají zaplacené, a že tedy své zákonem dané povinnosti splnili, radíme, aby se před zaplacením u ČT doporučeným dopisem informovali o období, kdy své koncesionářské povinnosti údajně neměli splnit a porovnali tento údaj se svými doklady.

SOS

Info k televizním poplatkům ČT naleznete na :

Info k firmě BSP Lawyer Partners

Spisová značka : B. 9787 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Název subjektu : BSP Lawyer Partners a.s.
IČO : 27218660
Sídlo : Praha 3, Nagano Office Center, U červeného dvora 3269/25a, PSČ 13000
Den zápisu : 9.2. 2005

Další info z Justice.cz naleznete ZDE. Bohužel, ale firemní WEB BSP Lawyer Partners se nám na internetu nepodařilo vypátrat ...

A ještě pár informací o telefonních číslech s přístupovými kódy 900, 906, 909 a 976

Číslovací plán veřejných telekomunikačních sítí (dále jen "Číslovací plán") stanovuje mj. přístupové kódy pro služby se zvláštním tarifem. Tyto služby určené pro pasivní nebo interaktivní styk s obsahem služby, např. audiotexové informační služby, obchodní služby, služby pro dospělé apod., je možné poskytovat na základě registrace podle generální licence č. GL-25/S/2000 k poskytování přídavných a dalších telekomunikačních služeb založených na přenosu hlasu.

Číslovací plán stanovuje pro tyto služby přístupové kódy 900 (obchodní a odborné služby), 906 (sout ě že a hry po telefonu, seznamky, inzerce, horoskopy a obdobné služby) a 909 (služby pro dospělé). Číslovací plán také stanovuje přístupový kód 976 pro přístup se zvláštním tarifem ke službám poskytovaným na síti Internet nebo na jiných datových sítích. Tuto telekomunikační službu je možné poskytovat na základě registrace podle generální licence č . GL-28/S/2000 k poskytování telekomunikačních služeb zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet a hlasové komunikace prostřednictvím sítě Internet.

Telefonní čísla s přístupovými kódy 900, 906, 909 a 976 přidělená ČTÚ oprávněnému poskytovateli veřejné telekomunikační služby, který je současně provozovatelem veřejné telekomunikační sítě, opravňuje držitele přidělení tato čísla využívat k poskytování služby obsahu uživatelům služby (telefonním účastníkům) a k poskytování přístupu ke službám se zvláštním tarifem na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby jiným poskytovatelům obsahu (účastníkům služby).

Čísla přidělená ČTÚ oprávněnému poskytovateli veřejných telekomunikačních služeb (poskytovateli obsahu), který není současně provozovatelem veřejné telekomunikační sítě, může poskytovatel obsahu využívat jenom tehdy, když má s provozovatelem veřejné telekomunikační sítě uzavřenou smlouvu o přístupu k síti.

Telefonní čísla začínající výše uvedenými přístupovými kódy jsou přidělována rozhodnutím ČTÚ žadatelům obecně ve tvaru např. 909 AB 51 52. U přidělených telefonních čísel tohoto typu si držitel čísla sám zvolí dvojici čísel, vyjadřujících výši tarifu za 1 minutu spojení, kterou nahradí písmena AB v přiděleném telefonním čísle. Typické kombinace čísel používaných pro služby s přístupovým kódem 909 (služby pro dospělé) a pro přístup k placenému obsahu v síti Internet s přístupovým kódem 976 (zde také služby pro dospělé) jsou 30, 50, 60 nebo 70 což ve skutečnosti znamená zpoplatnění volání koncového uživatele 30, 50, 60 nebo 70 korunami za 1 minutu hovoru.

Za přidělená telefonní čísla se zvláštním tarifem platí jejich držitel státu prostřednictvím ČTÚ roční poplatek podle druhu poskytovaného obsahu, který je stanoven Nařízením vlády č. 181/2000 Sb., kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla.

Další informace naleznete ZDE.

telefonie.cz

Článek ze dne 13. května 2005 - pátek