logo itpoint.cz

Jednání Českého Telecomu poškodilo i jeho vlastní klienty

TELE2 vítá aktuální rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, který uložil Českému Telecomu pokutu 205 milionů za zneužití dominantního postavení. ÚOHS tak de facto podpořil žalobu, kterou společnost TELE2 na Český Telecom z téhož důvodu podala v únoru letošního roku.

Toto rozhodnutí ÚOHS podporuje názor TELE2, že Český Telecom svým chováním porušoval nejen české zákony (Zákon o ochraně hospodářské soutěže 1743/2001 Sb.), ale i legislativu Evropské Unie (Dohoda o přístupu k ES, článek 82).

Společnost TELE2, jeden z předních evropských alternativních operátorů, na Český Telecom podala žalobu o náhradu škody ve výši 2,14 miliard korun dne 3. února 2005.

Rozhodnutí ÚOHS

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina svým rozhodnutím ze dne 24. listopadu 2005 uložil pokutu 205 milionů korun společnosti ČESKÝ TELECOM za porušení článku 82 Smlouvy o založení Evropského společenství. Tento článek zakazuje zneužívání dominantního postavení, pokud toto může ovlivnit obchod mezi členskými státy.

ČESKÝ TELECOM od roku 2002 nabízel cenové plány určené pro domácnosti a menší podnikatele, které obsahovaly jako součást měsíčního paušálu tzv. hovorové kredity nebo volné minuty. Vázáním služeb ČESKÝ TELECOM bránil rozvoji konkurence, rozvoji stávajících alternativních operátorů a ve svém důsledku omezoval možnost spotřebitelů získat kvalitnější služby za konkurenční ceny. Porušení soutěžních pravidel se týkalo většího počtu cenových plánů. Součástí druhostupňového rozhodnutí ÚOHS jsou i opatření k nápravě, která ukládají předmětné cenové plány do devadesáti dnů upravit či zrušit, pokud jsou stále ještě zákazníkům nabízeny.

Zneužití dominantního postavení společností ČESKÝ TELECOM spočívá ve vázání služeb, a to měsíčního paušálu nabízeného na trzích, kde má silně dominantní postavení, a služeb nabízených na trzích, kde již postupně vzniká soutěžní prostředí. ČESKÝ TELECOM si tak pro sebe předem zajišťuje pevnou minimální část příjmů z hovorného a přístupu k Internetu, které dostane bez ohledu na to, zda zákazníci užívající posuzované cenové plány služeb účastníka řízení skutečně využijí. Podstatná je přitom skutečnost, že zákazníci zakoupením cenového plánu obsahujícího hovorový kredit nebo volné minuty získají určitá volání "zdarma", přičemž tyto cenové plány jsou pro ně výhodnější. Pokud by zákazník provolal méně, než je hovorový kredit či volné minuty, je přesto povinen zaplatit plnou cenu měsíčního paušálu, do jehož výše se případné nevyčerpání celého hovorového kreditu (volných minut) nepromítne. Struktura posuzovaných cenových plánů neumožňuje rozdělit platbu za hovorné a za pronájem telefonní linky. Zákazníci jsou z tohoto důvodu méně ochotni realizovat odchozí volání přes ostatní operátory, neboť by přišli o něco, co již v rámci měsíčního paušálu získali "zdarma". Tímto jednáním dochází k omezování konkurence při poskytování telekomunikačních služeb, neboť ta by se za předpokladu neexistence protisoutěžního vázání služeb mohla rozvíjet rychleji.

ČESKÝ TELECOM své chování zaměřil na zákazníky z řad domácností, drobných podnikatelů a zákazníků užívajících ISDN připojení. Chová-li se zákazník ekonomicky, provolá primárně volné minuty či hovorový kredit, a teprve poté zvažuje, zda pro svá další volání využije konkurenty účastníka řízení. Navíc není informován, kdy volné minuty či hovorový kredit vyčerpal. Proto předseda ÚOHS Martin Pecina dospěl k závěru, že jednáním účastníka řízení je působena újma také jeho zákazníkům, neboť ti nemohou s ohledem na netransparentní cenové podmínky srovnat výhodnost nabídek jednotlivých telekomunikačních operátorů.

Újma však byla způsobena primárně konkurentům účastníka řízení, kteří se dostali do situace, kdy v důsledku protisoutěžního jednání společnosti ČESKÝ TELECOM mohli vystupovat pouze v roli nevýznamné konkurence. Tím došlo ke zpomalení rozvoje zdravého konkurenčního prostředí, ze kterého by v konečném důsledku profitovali spotřebitelé.

PŘEHLED POKUT ULOŽENÝCH ČESKÉMU TELECOMU

Článek ze dne 30. listopadu 2005 - středa