logo itpoint.cz

Juniper Networks rozšiřuje produkty pro síťovou prevenci

Produkty řady Juniper IDP jsou určeny k pokročilému sledování síťového provozu od linkové po aplikační úroveň. Aktivně vyhledávají podezřelé chování s cílem upozornit a blokovat veškeré hrozby. Zařízení poskytují proaktivní ochranu a dokáží při rozpoznání podezřelých aktivit zastavit nežádoucí provoz či v zárodku potlačit činnosti, vedoucí jinak k lavinovitému znepřístupnění či poškození síťových služeb. Důležitou službou řešení IDP je nejen aktivní reakce, ale také poskytování detailních informací o podezřelých počítačích a aplikacích představujících aktuální riziko v reálném čase.

Společnost Juniper Networks opět potvrdila svou vedoucí pozici na trhu řešení pro zabezpečení sítí uvedením dvou zásadních novinek, které rozšiřují možnosti zařízení v oblasti Intrusion Prevention Systems (IPS). Zákazníkům používajícím produkty řady IDP se dostává vyšší jistoty jednak díky prvnímu spuštění služby každodenního doručování aktuálních vzorků podezřelých síťových aktivit (signatures), jednak díky zavedení nové skupiny definic, které souvisejí s činností špionážního softwaru (spywaru). Bezpečnostní tým Juniper Networks (Juniper Security Team) tak může bez zbytečných a riskantních prodlení doručovat zákazníkům aktualizace pro prevenci před nejaktuálnějšími hrozbami kdekoliv v síti.

Produkty řady Juniper IDP jsou určeny k pokročilému sledování síťového provozu od linkové po aplikační úroveň. Aktivně vyhledávají podezřelé chování s cílem upozornit a blokovat veškeré hrozby. Zařízení poskytují proaktivní ochranu a dokáží při rozpoznání podezřelých aktivit zastavit nežádoucí provoz či v zárodku potlačit činnosti, vedoucí jinak k lavinovitému znepřístupnění či poškození síťových služeb. Důležitou službou řešení IDP je nejen aktivní reakce, ale také poskytování detailních informací o podezřelých počítačích a aplikacích představujících aktuální riziko v reálném čase. Pokročilou správu těchto řešení je možno provádět centralizovaně, na bázi detailních politik, a veškeré zprávy o činnosti lze zaznamenávat v podobě důsledně přizpůsobitelných reportů.

Zavedení pravidelných každodenních aktualizací vzorků pro systémy IDP představuje významný posun a zároveň logickou reakci na stále se zrychlující vývoj variant škodlivých kódů. Dosavadní pravidelné týdenní aktualizace již nebyly zárukou dostatečně kvalitní prevence nejen před hromadně se šířícími škodlivými kódy typu červ (worm), ale hrozilo též zvýšené riziko ohrožení citlivých firemních dat formou prozrazení pomocí špionážních aplikací (spyware) a softwaru typu trojský kůň (trojan). V souladu s těmito moderními trendy v oblasti síťových hrozeb byl též rozšířen vývoj vzorků pro rozpoznání nových variant špionážních aplikací, včetně zákeřných kódů typu keylogger pro zaznamenávání sekvencí stisků kláves uživatelem. Nové pravidelné denní aktualizace jsou všeobecně dostupné zákazníkům s produkty v rámci typových řad NetScreen-IDP 10, NetScreen-IDP 100, NetScreen-IDP 500 a NetScreen-IDP 1000. Uvolňovány budou každý pracovní den, v případě náhle objevených nebezpečí též o víkendech, a dostupné budou též jednou týdně každý čtvrtek v podobě úhrnné aktualizace, včetně automatického upozornění zákazníků. V plném provozu rovněž zůstává služba upozornění formou e-mailů. Takové upozornění obdrží všichni přihlášení zákazníci v případě objevu náhlé síťové hrozby.

Produkty společnosti Juniper Networks distribuuje na českém trhu výhradně firma VUMS DataCom s.r.o.

VUMS DataCom

Článek ze dne 26. května 2005 - čtvrtek