logo itpoint.cz

Kapsch dodává technologii vybírání mýtného do Srbska

Společnost Kapsch TrafficCom si může připsat další objednávku svého celosvětově rozšířeného systému vybírání mýtného - Srbsko sází při modernizaci mýtného systému na společnost Kapsch. Společnost bude po dobu jednoho roku zajišťovat modernizaci a dodávku elektronické části ke stávajícímu manuálnímu systému pro srbské dálnice.

Záruka spolehlivého výběru peněz a moderní technologie pro mýtné v Srbsku prostřednictvím společnosti Kapsch Hightech "Made in Austria".

Společnost Kapsch TrafficCom si může připsat další objednávku svého celosvětově rozšířeného systému vybírání mýtného - Srbsko sází při modernizaci mýtného systému na společnost Kapsch. Společnost bude po dobu jednoho roku zajišťovat modernizaci a dodávku elektronické části ke stávajícímu manuálnímu systému pro srbské dálnice.

Stejně jako při zavedení mýtného pro nákladní vozy v Rakousku bude použita světově rozšířená mikrovlnná technologie. Objem první fáze zakázky pro Srbsko činí 1,1 mil. EUR a je důkazem schopností společnosti Kapsch TrafficCom jako úspěšného dodavatele systémů mýtného.

Ve středu zájmu z hlediska Srbska stojí modernizace dosud manuálního systému vybírání mýtného, především vylepšení systému, zabezpečení výběru peněz a interoperabilita s dalšími stávajícími evropskými systémy vybírání mýtného. Z těchto důvodů se Srbsko rozhodlo pro společnost Kapsch TrafficCom.

Během jednoho roku bude provedena modernizace zařízení vybírání mýtného na srbských dálnicích. Tato akce zahrnuje více než 150 úprav nájezdních koridorů, přibližně 100 stanic, jakož i další služby. Nový systém mýtného bude v Srbsku zaveden ještě tento rok. Prostřednictvím nové kompatibilní aplikace CESARE garantuje společnost Kapsch TrafficCom zabezpečení interoperability srbského systému vybírání mýtného se všemi ostatními evropskými systémy.

Stávající manuální systém bude modernizován hlavním dodavatelem, jímž je srbský podnik. Tento podnik je také zodpovědný za integraci elektronických částí dodaných společností Kapsch TrafficCom.

Celosvětový úspěch - nasazení technologie vybírání mýtného společnosti Kapsch

Společnost Kapsch TrafficCom má se svými systémy vybírání mýtného celosvětový úspěch. V minulém roce společnost získala kromě jiného objednávky ze Španělska, Portugalska, Mexika a Austrálie. V Evropě jsou systémy vybírání mýtného pomocí mikrovlnné technologie již zavedeny ve Francii, Španělsku, Velké Británii, Nizozemsku, Dánsku, Švédsku, Norsku, Finsku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Řecku, Turecku a ve Švýcarsku. Za největší současný referenční projekt společnosti Kapsch TrafficCom lze považovat samozřejmě Rakousko. Rakouský systém vybírání mýtného pro nákladní automobily je od úspěšného zahájení provozu 1. ledna 2004 mezinárodně nejsledovanější referenční projekt mýtného.

Kapsch

Článek ze dne 1. února 2005 - úterý