logo itpoint.cz

Kapsch systémem MCS 5100 zefektivňuje fungování a komunikaci firem

Pohodlnější fungování vnitřní komunikace, úsporu času i nákladů a další přínosy pro firmy nabízí společnost Kapsch s novou generací Multimedia Communication Server 5100. MCS 5100 využívá nejvyspělejší technologie k dosažení rychlého propojení spolupracovníků, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů, hospodárně nakládá s časem a umožňuje každé rozhodování provést s největší možnou efektivitou.

Pohodlnější fungování vnitřní komunikace, úsporu času i nákladů a další přínosy pro firmy nabízí společnost Kapsch s novou generací Multimedia Communication Server 5100. MCS 5100 využívá nejvyspělejší technologie k dosažení rychlého propojení spolupracovníků, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů, hospodárně nakládá s časem a umožňuje každé rozhodování provést s největší možnou efektivitou. Server MCS 5100 přináší Kapsch na český trh ve spolupráci se společností Nortel.

Systém je zcela nezávislý na vybudované komunikační infrastruktuře (data a hlas), volbě výrobce a dodavatele. Pouhým začleněním dochází k významnému přechodu od komunikace ke spolupráci. Podstatou MCS 5100 je zlepšení způsobu jak spolupracovat. Dovoluje plnohodnotnou spolupráci mezi lidmi bez dalšího omezení zařízeními, vzdáleností, časem nebo umístěním. Po mnoha letech, kdy byl svět omezován těmito faktory, pomáhá MCS 5100 spojit opět vše dohromady.

Uvedeným způsobem vznikají virtuální kanceláře vhodné pro práci v týmu, který může být rozptýlen klidně po celém světě. MCS 5100 umožní sdílení aplikací, kdy s jedním dokumentem může najednou pracovat více osob (práce s finanční tabulkou, s právním dokumentem nebo rentgenovým snímkem). Funkce Web Push Co-Browsing dává prostor k zaslání konkrétní webové stránky a její společné prohlížení s navigací vzdáleného uživatele. Funkce clipboard umožňuje zaslání libovolného, označeného textu uprostřed komunikace a v neposlední řadě je potom pomocí funkce "send file" možné na pozadí přinášet přímo během video konference soubor libovolné velikosti bez vlivu na kvalitu právě probíhající komunikace a bez použití jiného mailového systému. "Mikrosystém MCS 5100 hladce sjednocuje hlasové, datové a video služby do jednoho kompatibilního celku, který zaručuje dosažitelnost všech aplikací kdekoliv a kdykoliv. Tato technologie umožňuje snadno a v okamžitém čase zjistit, zda je adresát dostupný či nikoliv, zda je on-line, na schůzce či telefonuje nebo pracuje. To s sebou přináší i nemalé úspory nákladů na zbytečně uskutečněnou komunikaci zaměstnanců a snížení jejich neefektivně využitého pracovního času," popisuje přínosy systému MCS 5100 obchodní ředitel EN společnosti Kapsch Pavel Pazourek.

MSC 5100 může využívat šifrovaného VPN spojení v kombinaci s tlustým MCS klientem odkudkoli :

nebo pomocí tenkého klienta prostřednictvím webového prohlížeče z jakéhokoli připojeného počítače k internetu (např. internetová kavárna, počítač zákazníka apod.). "Ke spolupráci v rámci tohoto systému se lze připojit veškerou technikou od klasických telefonů přes mobilní přístroje, stolní počítače či notebooky až po veškerou bezdrátovou techniku, která se v okamžiku spojí v jediný kompaktní celek bez ohledu na situace, kde se momentálně jednotlivé části celku nachází," upřesňuje Marek Holešovský ze společnosti Nortel. Kromě ad-hoc video a telekonferencí má k dispozici každý uživatel také konferenční komunikační most (conference bridge), k němuž se uživatelé přihlašují přístupovým heslem. Organizátor konference neboli vlastník komunikačního mostu má k dispozici informace o časech přihlášení, identifikaci účastníků, což je velice důležitým bezpečnostním faktorem.

Zbytečným telefonátům uvnitř firmy naopak zabrání MSC 5100 díky tomu, že každému připojenému zaměstnanci zobrazuje stav volaného - tedy jestli je možné mu zavolat, jestli telefonuje nebo jestli si nepřeje být rušen, protože pracuje. Mluvíme o funkcionalitě "přítomnost (presence)". Zaměstnanci mezi sebou mohou také komunikovat prostřednictvím systému zpráv, které ušetří zbytečnou komunikaci. Posíláním instant message (např. "Potřeboval bych s tebou mluvit", "Máš čas?", ..) nedochází ke zbytečnému plýtvání časem telefonováním, jehož výsledkem bude sdělení volaného, že nemá například kvůli schůzce prostor k uskutečnění rozhovoru. Vedle toho může každý uživatel vytvářet chatovací místnosti, kde můžou být vedeny diskuze na různá téma. Další funkcionalita pomocí "Personal agenta" definuje zastižitelnost uživatelů. Pomocí jednoduchého intuitivního prostředí si jednotlivci můžou nadefinovat vlastní zastižitelnost na různých komunikačních zařízeních - pevné linky, mobilní telefony, IP telefony, PDA, softwarové telefony, apod. V okamžiku, kdy potřebujeme někoho kontaktovat stačí pouze použít jedno jediné spojení a MCS 5100 systém se sám postará o směrování na definované zařízení z Personal agenta.

Kapsch

Článek ze dne 22. června 2005 - středa