logo itpoint.cz

Komisařka EU Viviane Reding na Ministerstvu informatiky

Ministr Mlynář se v úterý na Ministerstvu informatiky sešel s evropskou komisařkou pro informační společnost a média, paní Viviane Reding. Mimo jiné byly diskutovány možnosti konkrétní podpory informační společnosti ve členských státech, otázky možnosti přeřazení služeb vysokorychlostního internetu do snížené sazby DPH, softwarových patentů a využívání software s otevřeným zdrojovým kódem (OSS) ve veřejné správě a přechod na digitální televizní vysílání.

Ministr Mlynář se v úterý na Ministerstvu informatiky sešel s evropskou komisařkou pro informační společnost a média, paní Viviane Reding, která Prahu navštívila u příležitosti konání mezinárodní konference Microsoft Government Leaders Forum.

Na úvod jednání pan ministr paní komisařku informoval o průběhu projednávání návrhu zákona o elektronických komunikacích v Parlamentu ČR a o právě přijaté Národní politice pro vysokorychlostní internet (tzv. broadband strategie), jejíž anglickou verzi paní komisařce oficiálně předal.

Paní komisařka ocenila očekávané brzké přijetí zákona o elektronických komunikacích, jakož i nastíněný obsah a směřování české brodband strategie, a představila teze svého návrhu nové evropské strategie rozvoje informační společnosti do roku 2010.

V druhé části jednání byly diskutovány možnosti konkrétní podpory informační společnosti ve členských státech, mimo jiné otázka možnosti přeřazení služeb vysokorychlostního internetu do snížené sazby DPH nebo vzniku samostatného operačního programu pro oblast informační společnosti. Předmětem jednání byla dále i témata softwarových patentů a využívání software s otevřeným zdrojovým kódem (OSS) ve veřejné správě a přechod na digitální televizní vysílání. Po jednání následovala tisková konference.

MI ČR

Článek ze dne 2. února 2005 - středa