logo itpoint.cz

Krátí obchodníci záruční práva spotřebitelů ?

Občanský zákoník garantuje spotřebitelům délku záruční doby. Přesto podle spotřebitelů v některých obchodech jejich právo nerespektují. Zda prodávající skutečně krátí zákonná práva kupujících má ověřit nový průzkum Sdružení obrany spotřebitelů České republiky ...

Občanský zákoník garantuje spotřebitelům délku záruční doby. Přesto podle spotřebitelů v některých obchodech jejich právo nerespektují. Zda prodávající skutečně krátí zákonná práva kupujících má ověřit nový průzkum Sdružení obrany spotřebitelů České republiky.

Převzetím evropské směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží se od 1. ledna 2003 práva českých spotřebitelů výrazně rozšířila, přesto se spotřebitel může setkat s komplikacemi.

"Zákon dává spotřebitelům významná práva. Podle poznatků z poraden pro spotřebitele se jich přesto obtížně domáhají," řekl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS, a dodal : "Někteří prodávající dokonce tvrdí spotřebitelům, že na zakoupený výrobek nemají žádnou záruku, anebo že záruka je jen krátká. Skutečnost je ale jiná - pokud se vada objeví do šesti měsíců po koupi, má se zato, že existovala už při převzetí, a pokud s tím obchodník nesouhlasí, je jeho povinností dokázat to, bohužel, drtivá většina obchodníků tvrdí, že si vadu zboží spotřebitel způsobil sám."

Omezování práv spotřebitelů v kupních smlouvách může však mít i formu požadavku na uplatnění reklamace zboží pouze v originálním obalu, jindy je uplatnění reklamace podmiňováno předložením kupního dokladu i záručního listu.

V rámci projektu podpořeného Zastoupením Evropské komise v ČR se Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) nyní průzkumem snaží zjistit, jak často se tato porušení práv vyskytují.

Vyzývá spotřebitele, aby na adresu :

Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Ve Smečkách 7
110 00 Praha 1
nebo e-mailem na zaruky@spotrebitele.info

posílali kopie záručních listů, reklamačních řádů, či reklamačních protokolů, týkajících se prodeje spotřebního zboží, pokud se jim uvedená tvrzení nezdají v pořádku.

Spotřebitelské organizace mají ze zákona právo požadovat po podnikatelích i soudní cestou, aby se zdrželi protiprávního jednání. SOS přepokládá, že informace získané od spotřebitelů využije i v tomto rámci.

SOS

Článek ze dne 25. ledna 2005 - úterý