logo itpoint.cz

Licence pro provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz udělena

Český telekomunikační úřad oznamuje, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s. splnila všechny nezbytné podmínky pro udělení telekomunikační licence a uvedená telekomunikační licence jí byla dne 26. dubna 2005 udělena.

Český telekomunikační úřad oznamuje, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s. splnila všechny nezbytné podmínky pro udělení telekomunikační licence a uvedená telekomunikační licence jí byla dne 26. dubna 2005 udělena.

V návaznosti na výsledky výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz (dále jen "telekomunikační licence") a v souladu s doporučením řídícího výboru pro toto výběrové řízení ze dne 24. března t.r., Český telekomunikační úřad oznamuje, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s. splnila všechny nezbytné podmínky pro udělení zmíněné telekomunikační licence a uvedená telekomunikační licence jí byla dne 26. dubna 2005 udělena.

ČTÚ

Článek ze dne 3. května 2005 - úterý