logo itpoint.cz

Luděk Matyska byl zvolen členem řídícího výboru projektu EGEE

Řešitel gridových výzkumných aktivit sdružení CESNET doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., z Masarykovy univerzity v Brně, Ústavu výpočetní techniky a Fakulty informatiky byl zvolen členem Project Management Boardu projektu EGEE, a to jako zástupce tzv. Středoevropské federace, do níž vedle České republiky spadají Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko.

Řešitel gridových výzkumných aktivit sdružení CESNET doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., z Masarykovy univerzity v Brně, Ústavu výpočetní techniky a Fakulty informatiky byl zvolen členem Project Management Boardu projektu EGEE, a to jako zástupce tzv. Středoevropské federace, do níž vedle České republiky spadají Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko. Právě představitelé těchto zemí si Luďka Matysku vybrali za svého reprezentanta v řídícím výboru projektu.

Hlavním cílem projektu EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) je vybudování stabilního spolehlivého gridu, který má v roce 2006 propojit více jak sto center s 50 tisíci procesory a nejméně jedním petabytem diskové kapacity. Projekt je součástí 6. rámcového programu Evropské unie a patří mezi její největší mezinárodní projekty vůbec, a to jak počtem partnerů, tak i výší finančního krytí ze strany EU.

Dvouletý projekt byl zahájen 1. dubna 2004. Je do něj zapojeno sedmdesát partnerů ze všech zemí Evropy včetně Ruska, ale i instituce ze Spojených států. Zájem o spolupráci mají i asijské země, především Jižní Korea a Japonsko.

Jedinou institucí z České republiky, která je zapojena do řešení projektu, je sdružení CESNET, které však fakticky soustřeďuje odborníky a týmy několika dalších institucí, především Masarykovy univerzity v Brně, Fyzikálního ústavu AV ČR, Západočeské univerzity a Univerzity Karlovy.

Ve dnech 9. až 11. února probíhá ve švýcarském CERNu první review tohoto projektu. Při této příležitosti budou společně s přehledem aplikací, které již dnes využívají první verzi celoevropského gridu, do nějž mají přístup i vědci z ČR, prezentovány výsledky prvních devíti měsíců řešení projektu.

Další podrobnosti o projektu: www.cesnet.cz/doc/2004/zprava/egee.html nebo na http://egee-intranet.web.cern.ch/egee-intranet/gateway.html.

CESNET

Článek ze dne 10. února 2005 - čtvrtek