logo itpoint.cz

Měsíční cena za pronájem telefonní linky by měla být zhruba dvě stě korun

Český Telecom ve většině nabízených programů váže platby za používání telefonní stanice s hovorovým kreditem nebo volnými minutami. Zákazníci si sice teoreticky mohou zvolit cenový program bez hovorového kreditu či volných minut, v tomto programu je ovšem cena za pronájem telefonní stanice nepoměrně vysoká - znamená to porušení českých zákonů na ochranu hospodářské soutěže i příslušné legislativy Evropské unie ...

Český Telecom ve většině nabízených programů váže platby za používání telefonní stanice s hovorovým kreditem nebo volnými minutami. Zákazníci si sice teoreticky mohou zvolit cenový program bez hovorového kreditu či volných minut, v tomto programu je ovšem cena za pronájem telefonní stanice nepoměrně vysoká.

Znamená to porušení českých zákonů na ochranu hospodářské soutěže i příslušné legislativy Evropské unie. Podle stávajících cenových plánů Českého Telecomu stanovili analytici Tele2, že správná cena těchto programů (např. Telefon Zero) by měla být zhruba 200 Kč, a to včetně DPH.

Program Telefon Zero, který nezahrnuje volné minuty, nabízí Český Telecom za cenu 316,19 Kč, zatímco programy Home Standard (s hovorovým kreditem 101,99 Kč) či Telefon 70 (se 70 "volnými" minutami) stojí 338,86 Kč. Aby program Telefon Zero nepředstavoval porušení zákona o hospodářské soutěži, musela by podle analytiků TELE2 být jeho cena za stávajících podmínek a současných cenových plánů Českého Telecomu snížena přibližně na 200,- Kč.

"Telefonní stanice od Českého Telecomu by měla být každému k dispozici zhruba za 200 Kč měsíčně s tím, že každý by měl mít možnost zvolit si k uskutečnění telefonního hovoru svého operátora," uvedl generální ředitel Tele2 Fredrik Ahlberg. "Volba operátora je ze zákona povinná a měla by být k dispozici všem zákazníkům za přiměřenou cenu."

Společnost Tele2 podala 3. února 2005 žalobu na společnost Český Telecom o náhradu škody ve výši 2,14 miliardy korun, která představuje výše uvedené porušení soutěžní legislativy České republiky a EU.

Protiprávnost cenové politiky Českého Telecomu potvrdila i únorová analýza zveřejněná Evropsko-českým fórem (ECF): "ECF se domnívá, že hned několik cenových programů Českého Telecomu obsahuje nejasnosti, které zabraňují alternativním operátorům soutěžit. Nezákonným balíčkováním plateb za pronájem telefonní stanice s volnými minutami Český Telecom de facto porušuje české a evropské soutěžní předpisy."

Tele2

Článek ze dne 15. února 2005 - úterý