logo itpoint.cz

Microcom v novém stylu

Změna loga Microcom přichází po více než dvacetiletém období a je výrazným mezníkem v životě této značky. Vedení společnosti Fincom International se nyní rozhodlo zásadním způsobem změnit tradiční image značky Microcom a přizpůsobit ji požadavkům a očekávání spotřebitelů.

Změna loga Microcom přichází po více než dvacetiletém období a je výrazným mezníkem v životě této značky.

Produkty Microcom jsou na trhu datových komunikací známé již od osmdesátých let minulého století. Se značkou Microcom jsou neodmyslitelně spjaty první faxmodemy a datová zařízení a můžeme směle říci, že Microcom byl jedním z průkopníků v této oblasti. Díky silnému zázemí vlastního vývojového centra značka Microcom vždy byla a stále je zárukou maximální technologické vyspělosti a kvality. Dnes Microcom zaujímá výsadní postavení na trhu datových komunikací nejen v Čechách a na Slovensku, ale i v mnoha dalších zemích střední a východní Evropy.

V současné době se produktové portfolio Microcom skládá z široké řady zařízení pro všechny komerčně dostupné technologie přenosu dat s hlavním důrazem především na vysokorychlostní Internet (ADSL a WiFi). Od roku 2002 je portfolio doplněno také o komoditu zaměřenou speciálně na telekomunikace.

Dynamicky se vyvíjející IT trh klade vysoké požadavky nejen na kvalitu, technickou vyspělost produktů a jejich design. Nezbytným prvkem je také vhodně zvolená marketingová komunikace, která dokáže oslovit danou cílovou skupinu zákazníků. Jedním z významných hodnotících kritérií úspěšnosti je také image značky.

Právě s ohledem na tento fakt se vedení společnosti Fincom International rozhodlo zásadním způsobem změnit tradiční image značky Microcom a přizpůsobit ji požadavkům a očekávání spotřebitelů. "Domnívám se, že nastala doba na to, abychom Microcom jako značku posunuli ještě dál. Chceme, aby jasně vyjadřovala svoji nadčasovost a dynamiku." uvedl prezident Fincom Group Pavel Hloušek. Revitalizace loga Microcom je jedním z prvních kroků při zavádění nové marketingové strategie. Podle slov Marka Bolegy, CEO Fincom International, bude následovat také komunikační mix, který zahrnuje jak podlinkové, tak i nadlinkové aktivity. "Naším prvořadým cílem je přicházet na trh s produkty, které budou maximálně naplňovat přání zákazníků. Naším obchodním záměrem je upevnit pozici značky Microcom na stávajících trzích a proniknout do nových oblastí a to nejen v rámci IT, ale i spotřebitelského trhu."


dosud používané logo


nové logo


doprovodný grafický symbol

Fincom International

Článek ze dne 11. února 2005 - pátek