logo itpoint.cz

Ministerstvo informatiky předkládá k veřejné diskusi Národní strategii informační bezpečnosti ČR

Národní strategie informační bezpečnosti ČR byla vypracována na základě úkolu, který je stanoven v dokumentu Státní informační a komunikační politika - eČesko 2006 schváleném usnesením vlády ČR č. 265 ze dne 24. března 2004. Připomínky lze zasílat do 5. května 2005.

Národní strategie informační bezpečnosti ČR byla vypracována na základě úkolu, který je stanoven v dokumentu Státní informační a komunikační politika - eČesko 2006 schváleném usnesením vlády ČR č. 265 ze dne 24. března 2004.

Národní strategie informační bezpečnosti ČR si klade za cíl zvýšit důvěru občanů a subjektů komerční i nekomerční sféry v informační společnost, zlepšit celkové řízení informační bezpečnosti, rozvíjet znalosti o informační bezpečnosti, zlepšit mezinárodní spolupráci, shromáždit a doporučit nejlepší praxi pro oblast řízení informační bezpečnosti, zajistit základní lidská práva při používání informačních a komunikačních technologií a podporovat konkurenceschopnost české ekonomiky.

Strategie formuluje snahy vlády ČR zavést cíle a směr informační bezpečnosti do praxe. Strategie vytváří společnou platformu pro zabezpečení informací veřejné správy, subjektů komerční i nekomerční sféry a jednotlivých občanů. 

Připomínky lze zasílat do 5. května 2005.

Další informace naleznete ZDE a své připomínky můžete odesílat prostřednictvím TOHOTO formuláře.

MI ČR

Článek ze dne 14. dubna 2005 - čtvrtek