logo itpoint.cz

Ministerstvo informatiky vydává metodiku ke správnému využívání počítačových programů

Metodika je určena především osobám odpovědným za evidenci počítačových programů. A to jak evidenci technickou na straně IT (usnesení vlády č. 624/2001 Sb.), tak na straně účetní (FZ03/03 č. 512). Metodika je určena pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.

Ministerstvo informatiky zveřejňuje "Metodiku evidence využívání počítačových programů". Dokument má pomoci státním úřadům, ale i samosprávě zorientovat se v jednotlivých modelech licencování počítačových programů, zajistit správné promítnutí legálně využívaných počítačových programů do účetnictví a zabezpečit tak dlouhodobou řádnou správu a evidenci využívaných počítačových programů, která by měla vést k pravidelné kontrole výdajů veřejné správy na vybavení informačními technologiemi. Metodika vychází z licenčních modelů obvyklých v České republice včetně Free Software nebo programů vyvíjených vlastní činností.

"Metodika evidence využívání počítačových programů" navazuje na usnesení vlády č. 624 z roku 2001 "Pravidla , zásady a způsob zabezpečování kontroly počítačových programů", jeho obsah rozšiřuje a dává do souvislosti s Českým účetním standardem č. 512 z roku 2003, který stanoví základní postupy účtování dlouhodobého nehmotného majetku. Společně s usnesením vlády a tímto standardem tak metodika Ministerstva informatiky vytváří ucelený návod, jak ve státní správě i samosprávě zajistit legální využívání počítačových programů. Metodiku ministerstvo připravilo ve spolupráci s Iniciativou Právo na straně myšlenky, sdružující zástupce státní správy a organizací, které se problematikou ochrany a osvěty v oblasti duševního vlastnictví zabývají.

Česká republika dnes dosahuje nejnižší míry nelegálního kopírování ze všech nových členských zemí Evropské unie. Ministerstvo informatiky přesto považuje za důležité v boji proti nelegálnímu kopírování počítačových programů, ale i hudby a filmů pokračovat. Důsledná ochrana duševního vlastnictví je totiž základem rozvoje softwarového průmyslu a moderní ekonomiky a nezbytným důkazem potenciálním investorům, že jejich investice v České republice budou chráněny.

Metodiku evidence využívání počítačových programů naleznete ZDE.

MI

Článek ze dne 30. června 2005 - čtvrtek