logo itpoint.cz

Ministerstvo životního prostředí technicky posiluje své odbory

Ministerstvo životního prostředí realizuje PHARE projekt "Zavedení legislativy Evropského společenství na regionální úrovni". Cílem projektu je vybavit odbory životního prostředí krajských úřadů výpočetní technikou a vytvořit rozsáhlou environmentální informační síť přístupnou institucím veřejné správy i široké veřejnosti.

Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci se společností Bull realizuje PHARE projekt "Zavedení legislativy Evropského společenství na regionální úrovni". Cílem projektu je vybavit odbory životního prostředí krajských úřadů výpočetní technikou a vytvořit rozsáhlou environmentální informační síť přístupnou institucím veřejné správy i široké veřejnosti.

Česká republika se při přístupových rozhovorech s Evropskou unií mimo jiné zavázala, že v oblasti životního prostředí transponuje legislativu Evropského společenství, tzv. acquis communautaire, a že zajistí její realizaci v praxi.

V souvislosti se zaváděním evropských acquis a dosažením plné shody české legislativy s komunitárním právem bylo zapotřebí vytvořit příslušné administrativní struktury a technicky zajistit plnění nových povinností. Náklady na splnění požadavků legislativy ES v oblasti životního prostředí byly odhadovány na téměř 285 miliard Kč. Tyto náklady byly z velké části pokryty díky programům předvstupní pomoci Evropského společenství - Phare a ISPA.

Cílem Phare projektu "Zavedení legislativy Evropského společenství na regionální úrovni" bylo technicky posílit odbory životního prostředí ve 14ti krajích. Praktická realizace environmentální politiky vyžaduje každodenní analytickou práci s daty a výměnu informací s Ministerstvem životního prostředí - koordinátorem projektu - jakož i expertními organizacemi jako je například Evropská agentura životního prostředí, Český ekologický ústav, Český hydrometeorologický ústav, Česká geologická služba, Správa ochrany přírody, Český vodohospodářský ústav atd.

Společnost Bull dodala v rámci projektu hlavně 10 výkonných databázových serverů Bull EXPRESS5800/120Rg-2, které jsou vybaveny nejnovějším typem procesorů Intel® Xeon™ EM64T s kódovým označením Nocona.

Tyto procesory mají hned několik vylepšení oproti svým starším modelům :

Je potřeba zmínit, že v době navrhování řešení pro tento projekt, nebyly ještě procesory Intel® Xeon™ EM64T dostupné. Společnost Bull v realizační fázi nabídla Ministerstvu životního prostředí, že dodá místo původně navržených serverů servery nové generace, které informatikům umožní pracovat s nejnovějšími technologiemi jako PCI-Express či právě procesor Intel® Xeon™ EM64T.

Dodávku pak doplnily pracovní stanice a notebooky, které umožní zaměstnancům odborů životního prostředí práci v terénu a přímo v monitorovaných organizacích.

Díky výkonnému technickému vybavení mohou nyní regionální instituce efektivněji plnit požadavky plynoucí ze členství v Evropské unii jako například :

Mgr. Martin Petrtýl, vedoucí oddělení programů EU MŽP, k projektu uvedl: "Společnost Bull s.r.o. realizovala v období listopad - prosinec 2004 komplexní Phare projekt vybavení krajů výpočetní technikou v celkové hodnotě více než 15 milionů Kč. Jednalo se o rozsáhlý projekt dodávek počítačů, výkonných databázových serverů, notebooků, diskového pole a software na platformě Microsoft. Součástí projektu byla mimo jiné i doprava a instalace zařízení na 11 místech po celé České republice. Společnost Bull se projektu ujala k naší plné spokojenosti. Jsme zcela spokojeni s navrženým technickým řešením, jakož i s profesionálním přístupem jejích pracovníků".

V oblasti životního prostředí společnost Bull s.r.o. dále spolupracuje s regionálními pobočkami Správy ochrany přírody, kam v červnu t.r.dodala v rámci programu NATURA 2000 výpočetní a audiovizuální techniku.

Bull

Článek ze dne 1. února 2005 - úterý