logo itpoint.cz

Mobilní realita 2005

Dovolujeme si Vás jménem pořadatelů semináře "MOBILNÍ REALITA 2005" pozvat na seminář konaný 23.2. 2005 v Praze v novém sídle společnosti Microsoft - BB Centrum, budova Alfa, Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, PSČ 140 00.

Dovolujeme si Vás jménem pořadatelů semináře "MOBILNÍ REALITA 2005" pozvat na seminář konaný 23.2.2005 v Praze v novém sídle společnosti Microsoft - BB Centrum, budova Alfa, Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, PSČ 140 00.

Seminář je realizován společností Kvados Mobile Solutions s.r.o. za přímé podpory Microsoft ČR a Hewlett Packard. Přijďte se podívat do nové moderní budovy Microsoft a seznamte se s bohatými praktickými zkušenostmi lídrů Mobilních Informačních Technologií.

Tento seminář je určen především generálním, obchodním a marketingovým ředitelům a všem manažerům, kteří mají na starosti řízení týmu mobilních pracovníků pracujících v terénu. Jeho účelem je informovat Vás o aktuálním a reálném využití moderních řešení pro zefektivnění práce obchodních zástupců Vaší společnosti.

Seminář se svou orientací nebude věnovat technickým detailům, ale pouze na manažérské rovině shrne aktuální situaci v této oblasti. Budou představeny referenční projekty, praktické zkušenosti s využitím mobilní techniky obchodními zástupci v terénu. Dále bude věnována pozornost rozborům návratnosti investic, budou představeny různé modely financování těchto řešení, nové možnosti obchodních a marketingových aktivit se zaměřením na koncové spotřebitele a podporu jednotlivých produktů přímo na trhu apod.

Předpokládáme, že jako vrcholovým manažerům společností ze segmentu obchodních a obchodně výrobních společností je pro Vás oblast efektivní práce týmu Vašich obchodních zástupců vysoce zajímavá a je tedy pro Vás minimálně z důvodů strategického plánování nutné se seznámit s nejdůležitějšími informacemi předanými ve srozumitelné a zhuštěné manažerské podobě.

Název "Mobilní realita 2005" plně vystihuje náplň seminářů, jedná se o reálné možnosti využití a nasazení těchto nejmodernějších mobilních technologií v praxi.

Program semináře :

Jako partnery tohoto semináře jsme přizvali společnosti, které v oblasti mobilingu patří k předním hráčům na světě. Věříme, že oceníte kvalitu připraveného semináře.

Pokud Vás zaujala nabídka, zaregistrujte se laskavě a potvrďte svoji účast na www.kvados.cz/MOR2005/registrace.aspx nebo na telefonním čísle + 420 596 126 210 - 11.

Kvados

Článek ze dne 10. února 2005 - čtvrtek