logo itpoint.cz

Mobilní telefony v Evropské unii

Podle údajů Eurostatu užívalo v roce 2003 mobilní telefon téměř 80 ze 100 obyvatel Evropské unie (EU25), Česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem účastníků mobilní sítě. Zpráva obsahuje kompletní srovnávací tabulku celé evropské pětadvacítky !

Podle údajů Eurostatu užívalo v roce 2003 mobilní telefon téměř 80 ze 100 obyvatel Evropské unie (EU25), Česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem účastníků mobilní sítě.

Mobilní telefony zaznamenaly od roku 1995 enormní rozvoj. V období let 1995 - 2003 se zvýšil počet uživatelů mobilních telefonů každý rok průměrně o 42 %. V roce 2003 užívalo v EU25 mobilní telefon 364 milionů obyvatel, zatímco v roce 1995 pouze 22 milionů. To znamená, že v EU25 připadá průměrně 80 účastníků mobilní sítě na 100 obyvatel - v roce 1995 byl však tento poměr výrazně jiný: mobilní telefon užívalo pouze 5 lidí ze 100.

Počet hlavních telefonních linek v EU25 se v roce 2003 lehce snížil na 229 milionů - v roce 2001 jich bylo 230 milionů.

Rekordní počet mobilních telefonních čísel na 100 obyvatel mělo v roce 2003 Lucembursko (120 na 100 obyvatel), Švédsko (98), Itálie (96) a Česká republika (95). Naopak nejnižší počet mobilních linek na 100 obyvatel byl v Polsku (46), Lotyšsku (52) a Litvě (62).

Mobile phone subscriptions and main telephone lines

  Mobile phone subscriptions
per 100 inhabitants
Mobile phone subscriptions
% change
Main telephone lines
per 100 inhabitants
Main telephone lines
% change
1995 2003 2003/2002 1995 2003 2003/2002

EU25

4,9 79,9 8,6 44,2 50,3 - 0,3

Belgium

2,3 84,1 7,1 45,7 49,0 - 0,9

Czech Republic

0,4 95,2 12,8 23,2 35,5 - 1,3

Denmark

15,8 88,6 6,5 61,4 67,1 - 2,4

Germany

4,6 78,5 9,6 51,5 65,8 1,1

Estonia

2,1 77,4 19,0 28,4 34,2 - 2,7

Greece

2,6 84,9* 17,0** 48,7 47,2 - 3,9

Spain

2,4 89,6 11,0 38,4 42,7 0,7

France

2,3 69,9 8,0 56,1 56,9 - 0,6

Ireland

4,4 85,8 13,3 36,4 49,3 - 1,0

Italy

6,9 96,4 5,5 43,4 45,9 - 2,0

Cyprus

6,9 77,2 32,0 53,8 62,4 4,5

Latvia

0,6 52,3 33,0 28,9 28,0 - 6,8

Lithuania

0,4 62,2 31,9 25,8 23,9 - 11,0

Luxembourg

6,6 120,2 14,0 57,7 54,7 - 1,0

Hungary

2,6 78,3 15,4 20,9 35,6 - 1,6

Malta

2,9 73,0 4,7 46,2 53,4 1,2

Netherlands

3,5 77,2 24,3 52,7 61,8 0,0

Austria

4,8 87,9 5,3 47,8 39,2 - 0,9

Poland

0,2 45,5 25,2 14,8 32,2 3,6

Portugal

3,4 89,9 9,7 35,8 40,3 - 3,7

Slovenia

1,4 94,4 22,4 30,9 40,8 2,9

Slovakia

0,2 68,4 25,8 21,0 24,1 - 7,7

Finland

20,4 91,2 5,1 55,1 49,3 - 5,8

Sweden

23,0 98,4 10,7 68,2 60,9 - 2,2

United Kingdom

9,8 84,4* 11,1** 50,3 52,0* - 2,3**

*2002
**2002/2001

Eurostat

Článek ze dne 11. února 2005 - pátek