logo itpoint.cz

Národní politika pro vysokorychlostní přístup schválena vládou

Na středečním zasedání vlády byla na návrh Ministerstva informatiky schválena Národní politika pro vysokorychlostní přístup. Její součástí je mimo jiné i ustanovení tzv. dotačního titulu na rozvoj vysokorychlostního přístupu, do něhož stát vloží finance ve výši 1 % výnosu z privatizace Českého Telecomu.

Na středečním zasedání vlády byla na návrh Ministerstva informatiky schválena Národní politika pro vysokorychlostní přístup. Její součástí je mimo jiné i ustanovení tzv. dotačního titulu na rozvoj vysokorychlostního přístupu, do něhož stát vloží finance ve výši 1 % výnosu z privatizace Českého Telecomu.

Z prostředků tohoto dotačního titulu budou spolufinancovány infrastrukturní projekty z oblasti metropolitních a místních sítí, přičemž podmínkou bude vždy finanční spoluúčast regionu (kraje) a realizátora projektu a otevřený přístup operátorů k infrastruktuře. Z dotačního titulu budou také spolufinancovány projekty z oblasti obsahu a služeb pro vysokorychlostní přístup. Prioritně budou podporovány projekty, které budou stimulovat požadavky na vysokorychlostní přístup rozdílných uživatelů (např. zdravotnictví, školství, samosprávné orgány, komerční subjekty apod.) v konkrétních územích a které budou zajišťovat vyšší ekonomický efekt investic.

O proti původně předloženému návrhu byly z Národní politiky vypuštěny daňové odpočty.

Ministerstvo informatiky založí odborné Fórum pro vysokorychlostní přístup, které bude posuzovat předkládané projekty a schválenou politiku rozpracovávat. Na Portálu veřejné správy navíc vznikne Národní vysokorychlostní server, soustřeďující informace o vysokorychlostním přístupu na území celé České republiky.

Národní politika pro vysokorychlostní přístup klade důraz na podporu rozvoje online služeb pro vysokorychlostní přístup ze strany státu, a to v oblasti vzdělávání, kultury, zdravotnictví a veřejné správy a identifikuje hlavní příčiny pomalého rozvoje broadbandu v České republice: nedostatečná dostupnost vysokorychlostního připojení zejména mimo velká města, nepříznivý poměr mezi cenou a kupní silou obyvatel, nízká kvalita nabízených služeb, které nemají garantovaný charakter, a nedostatečná nabídka služeb a obsahu a z ní plynoucí nedostatečná motivace uživatelů pořídit si vysokorychlostní připojení k internetu.

Proto stát nepovažuje za účelné přímo zasahovat do činnosti soukromých operátorů nebo sám budovat a provozoval přenosové sítě. Stát má být tvůrcem legislativního prostředí a regulátorem, poskytovatelem služeb e-governmentu, velkým odběratelem vysokorychlostního připojení a konečně poskytovatelem přímé podpory. Přímá podpora má zůstat nástrojem mimořádným a zaměřeným v první řadě na dvě oblasti: podporu rozvoje obsahu a služeb vysokorychlostního přístupu a podporu projektů přístupových sítí v méně obydlených oblastech.

Definice vysokorychlostního internetu, se kterou Národní politika pracuje je: takový druh přístupu uživatelů k poskytovaným zdrojům a službám, který koncové uživatele neomezuje v tom, co a jak hodlají dělat, kdykoli to chtějí dělat. Pro rok 2005 považuje schválený dokument za minimální hranici vysokorychlostního přístupu nominální rychlost 256 kilobitů za sekundu.

MI ČR

Článek ze dne 27. ledna 2005 - čtvrtek