logo itpoint.cz

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ministerstvo informatiky zpracovalo a v rámci legislativního procesu postoupilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ministerstvo informatiky zpracovalo a v rámci legislativního procesu postoupilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Hlavním cílem této novely je transpozice Směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru, která je pro ČR závazná. Při zpracování novely se vycházelo též z praktických zkušeností s dosavadní aplikací zákona. K návrhu zákona se vyjádří Legislativní rada vlády, poté bude projednán vládou a oběma komorami parlamentu. Předpokládaná účinnost zákona je od 1. července 2005.

Předkládací zpráva, návrh zákona + důvodová zpráva a texty novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění jsou k dispozici v příloze.

 MI ČR

Článek ze dne 11. února 2005 - pátek