logo itpoint.cz

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

Návrh zákona na principu oddělení regulace obsahu vysílání od regulace přenosu vysílání sjednocuje správu kmitočtového spektra a upravuje institut povinného šíření určeného rozhlasového a televizního programu a souvisejících povinných doplňkových služeb v souladu s právem ES.

Ministerstvo informatiky předkládá společně s Ministerstvem kultury návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

Návrh zákona na principu oddělení regulace obsahu vysílání od regulace přenosu vysílání sjednocuje správu kmitočtového spektra a upravuje institut povinného šíření určeného rozhlasového a televizního programu a souvisejících povinných doplňkových služeb (tzv. "must carry") v souladu s právem ES.

Novela zákona č. 231/2001 Sb. již byla původně předložena v rámci návrhu zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jako jeho čtrnáctá část. Poslanecká sněmovna na návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tuto část čtrnáctou vypustila.

Z tohoto důvodu je tato právní úprava nyní předkládána jako samostatný vládní návrh zákona.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a tv vysílání => HTM / PDF.

MI ČR

Článek ze dne 6. ledna 2005 - čtvrtek