logo itpoint.cz

Návrhy prováděcích předpisů k k návrhu zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad vypracoval v rámci přípravy prováděcích předpisů k návrhu zákona o elektronických komunikacích návrhy dalších z těchto předpisů. ČTÚvyzývá veřejnost, aby k těmto uplatnila ve lhůtě nejpozději do 11. 2. 2005 své připomínky.

Český telekomunikační úřad vypracoval v rámci přípravy prováděcích předpisů k návrhu zákona o elektronických komunikacích návrhy dalších z těchto předpisů, a to návrh :

S ohledem na zásadní význam předmětné právní úpravy Úřad tímto zveřejňuje výše uvedené návrhy prováděcích předpisů a vyzývá veřejnost, aby k těmto uplatnila ve lhůtě nejpozději do 11.2. 2005 své připomínky.

Připomínky je možné uplatnit písemně na adresu :

Pro lepší orientaci v případných připomínkách a rovněž z důvodu zjednodušení jejich dalšího zpracování v rámci vypořádání, prosíme o uplatnění připomínek za využití formy připojených tabulek.

Tímto není vyloučena možnost jiného způsobu uplatnění připomínek.

Dokumenty

ČTÚ

Článek ze dne 2. února 2005 - středa