logo itpoint.cz

Návrhy prováděcích předpisů k zákonu o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad oznamuje, že dne 11. 2. 2005 bylo ve shodě s uveřejněným záměrem ukončeno připomínkové řízení se širokou veřejností ve věci následujících návrhů prováděcích předpisů k návrhu zákona o elektronických komunikacích.

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") oznamuje, že dne 11. 2. 2005 bylo ve shodě s uveřejněným záměrem ukončeno připomínkové řízení se širokou veřejností ve věci následujících návrhů prováděcích předpisů k návrhu zákona o elektronických komunikacích (dále jen "ZoEK") :

Úplná znění návrhů těchto předpisů se zapracováním změn vzešlých z připomínek uplatněných ve stanovené lhůtě v rámci tohoto připomínkového řízení jsou připojena níže, stejně jako tabulkový přehled jejich vypořádání.

Pro úplnost Úřad uvádí, že předmětné návrhy prováděcích předpisů, v uveřejňovaném znění, byly dne 18. 2. 2005 předány v elektronické podobě k dalšímu řízení Ministerstvu informatiky.

Dokumenty :

ČTÚ

Článek ze dne 24. února 2005 - čtvrtek