logo itpoint.cz

Největší slabinou projektového řízení bývá komunikace

Z analýzy konzultační a technologické společnosti Logos jednoznačně vyplývá, že zdárné dokončení softwarových IT projektů je hlavně podmíněno schopnostmi projektového manažera. K podobným závěrům došla i studie The Standish Group, podle níž 97 procent projektů, které byly dokončeny včas a v rámci daného rozpočtu, mělo za kormidlem zkušeného projektového manažera.

Z analýzy konzultační a technologické společnosti Logos jednoznačně vyplývá, že zdárné dokončení softwarových IT projektů je hlavně podmíněno schopnostmi projektového manažera. K podobným závěrům došla i studie The Standish Group, podle níž 97 procent projektů, které byly dokončeny včas a v rámci daného rozpočtu, mělo za kormidlem zkušeného projektového manažera.

"Bez jeho schopnosti vytvářet úzké vazby mezi projektovým týmem a zákazníkem je projekt odsouzen k neúspěchu. Musí být velmi dobrý komunikátor a vůdce se skvělými organizačními schopnostmi," uvedl Pavel Šťovíček, ředitel technologické a konzultační společnosti Logos.

Další příčku obsadily faktory, jako jsou jasná definice cílů projektu a podpora ze strany managementu, které následuje faktor zapojení budoucích uživatelů. "Se zákazníkem je třeba jasně stanovit, co se vlastně buduje, a získat si jednoznačně podporu managementu a následně i budoucích uživatelů na všech úrovních. V opačném případě je i dobře naprogramovaný systém ohrožen, protože nebude pořádně využíván. Seriozní firma proto ještě před začátkem projektu vypracuje úvodní studii. Ta se odvíjí od obchodní vize klienta," řekl Pavel Šťovíček.

Z úvodní studie se zjistí, co zákazník skutečně potřebuje a v jakém časovém horizontu je možné jeho problém vyřešit. "Bez úvodní studie nemá smysl mluvit o rozpočtu. Pokud někdo slibuje řešení v nějakém termínu za přesnou cenu bez znalosti problematiky zákazníka, jde o první známku neprofesionality," dodal šéf Logosu Pavel Šťovíček.

Hlavní faktory ovlivňující úspěšnost projektu :

Zkušenosti projektového manažera 19 %
Jasné obchodní cíle projektu 17 %
Podpora managementu 14 %
Zapojení budoucích uživatelů 11 %
Pevná definice základních požadavků 11 %
Jednoduchý a přesně definovaný rámec projektu 8 %
Ověřená softwarová platforma 7 %
Projektová metodika 7 %
Spolehlivé odhady 5 %

Ze studie úspěšnosti projektů realizovaných společností Logos vyplývá několik dalších důležitých doporučení, která v průběhu projektu mohou výrazně ovlivnit jeho úspěšnost. Mezi ně patří zejména důkladné provedení počáteční analýzy projektu a závěrečné otestování celého systému.

Kvalitní analýza výrazně snižuje cenu projektu - podle zkušeností společnosti Logos až o desítky procent. Analýza totiž formalizuje požadavky zákazníka a jasně definuje, čím se bude projekt zabývat. Cenu je pak možné stanovit mnohem přesněji a financování se stává průhledným. Zároveň do určité míry eliminuje případná mylná očekávání. "Pokud je analýza provedena pouze povrchně, mohou být důležité požadavky na systém objeveny až v průběhu projektu. Tehdy může být již velmi obtížné provádět změny a navíc za citelných finančních ztrát. I to je jeden z důvodů, proč cena analýzy dosahuje někdy až poloviny nákladů na celý projekt," upřesnil Pavel Šťovíček.

Úspěšný vývoj by měl být vždy zakončen kvalitním otestováním celého sytému. Tak se zaručí jeho spolehlivost a odstraní případné nedostatky ještě před předáním zakázky klientovi. "Výrazně se tak zvyšuje pravděpodobnost, že uživatelé budou novému systému důvěřovat a přijmou jej za svůj. Uživatelé tak nejsou zbytečně frustrováni dodatečným odstraňováním chyb. Zároveň se tím eliminují i možné skryté problémy, které by mohly v budoucnu užívání softwaru ohrozit," popsal praktickou zkušenost šéf společnosti Logos Pavel Šťovíček.

Praktickým doporučením je také zdokumentování celého softwarového řešení profesionálními dokumentaristy. Ti pro klienta využívání systému přesně zmapují, popíší a vytvoří přehledný manuál pro koncové uživatele - včetně nápovědy. Dokumentaristé fungují často i jako školitelé. "Nechat software zdokumentovat je velmi praktické, protože oblast informačních technologií je pověstná vysokou fluktuací pracovníků. Zákazník tak není odkázán na pomoc někoho, kdo se možná chystá odejít nebo už dávno ve firmě není. Patřičné know-how zůstane stále ve firmě a je navíc snadno dostupné," uzavřel šéf technologické a konzultační společnosti Logos.

Logos

Článek ze dne 24. ledna 2005 - pondělí