logo itpoint.cz

NextiraOne Czech certifikována podle ISO 9001:2000

Získání certifikátu jakosti podle ISO 9001 je výsledkem úsilí společnosti NextiraOne Czech o poskytování komplexních dodávek profesionálních služeb a moderních technologií s nejvyšší možnou kvalitou. Znamená závazek společnosti soustavně prověřovat kvalitu svých služeb a neustále ji zvyšovat s cílem být pro své zákazníky preferovaným dodavatelem komunikačních řešení.

Společnost NextiraOne Czech oznámila, že její systém managementu jakosti byl úspěšně certifikován podle normy ISO 9001:2000. Osvědčení bylo uděleno certifikační autoritou TÜV Rheinland Group.

Získání certifikátu jakosti podle ISO 9001 je výsledkem úsilí společnosti NextiraOne Czech o poskytování komplexních dodávek profesionálních služeb a moderních technologií s nejvyšší možnou kvalitou. Znamená závazek společnosti soustavně prověřovat kvalitu svých služeb a neustále ji zvyšovat s cílem být pro své zákazníky preferovaným dodavatelem komunikačních řešení.

Neméně důležitým záměrem certifikace jakosti bylo sladění systémů managementu jakosti v NextiraOne Czech a ve společnosti CORE Computer, která se koncem roku 2004 stala předmětem akvizice NextiraOne. CORE Computer tento certifikát jakosti vlastní již od roku 2003 a nynější nové osvědčení pro NextiraOne bude znamenat jednodušší proces certifikace spojené firmy. Tento proces je jedním z důležitých plánovaných kroků v pokračující integraci CORE a NextiraOne v letošním roce.

NextiraOne

Článek ze dne 3. března 2005 - čtvrtek