logo itpoint.cz

NextiraOne Czech s kompletním top managementem

Společnost NextiraOne Czech oznámila završení změn svého vrcholového managementu v souvislosti s procesem integrace se společností CORE Computer, jež byl zahájen koncem loňského roku. Nový kompletní management společnosti NextiraOne Czech se stal dalším z úspěšně dokončených kroků v procesu integrace NextiraOne Czech a CORE Computer.

Společnost NextiraOne Czech oznámila završení změn svého vrcholového managementu v souvislosti s procesem integrace se společností CORE Computer, jež byl zahájen koncem loňského roku.

K původním členům vrcholového vedení NextiraOne Czech, generálnímu řediteli Bohuslavu Cempírkovi a finanční ředitelce Michaele Vodákové, přibyli Marcela Lund v pozici ředitelky pro klíčové zákazníky, Andreas Lund, ředitel obchodního rozvoje, Jan Šíp jako nový obchodní ředitel, Petr Kubák, nový servisní ředitel, a Martina Pokorná jako ředitelka pro lidské zdroje.

Nový kompletní management společnosti NextiraOne Czech se stal dalším z úspěšně dokončených kroků v procesu integrace NextiraOne Czech a CORE Computer.

"Jsme odhodláni v novém složení a s podporou všech našich pracovníků završit celý proces integrace již během prvního pololetí roku 2005," řekl Bohuslav Cempírek, generální ředitel NextiraOne Czech. "Jedním z hlavních úkolů nového vedení bude také poskytnout další impuls obchodním aktivitám a vztahům se zákazníky a partnery integrované NextiraOne Czech s cílem posílit svou roli vedoucího systémového integrátora v oblasti komunikací na českém trhu."

Bohuslav Cempírek
Vystudoval technickou kybernetiku na elektrotechnické fakultě v Plzni. B. Cempírek má dlouholeté obchodní zkušenosti, které získal během svého působení u české pobočky americké firmy Digital Equipment. V roce 1998 nastoupil do společnosti Alcatel Czech jako ředitel samostatné divize Enterprise & Consumer Group, kde působil dva roky. Po osamostatnění této divize pod názvem Alcatel e-Business Distribution s.r.o. působil jako její generální ředitel a v této pozici také působí od roku 2002, kdy se společnost stala předmětem akvizice a byla přejmenována na NextiraOne Czech.

Michaela Vodáková
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením především na finanční právo, světovou ekonomiku, mezinárodní obchod a marketing. Během svých studií pracovala u mezinárodní advokátní společnosti Cameron McKenna. Poté přestoupila do pražské pobočky mezinárodní banky Société Générale. Od roku 1999 působila jako finanční kontrolor u společnosti Alcatel Czech. Od roku 2001 je finanční ředitelkou společnosti Alcatel e-Business Distribution s.r.o., nyní NextiraOne Czech.

Marcela Lund
Zahájila svoji kariéru v roce 1969 ve firmě CORE Computer ve Velké Británii. Od roku 1991 byla generální ředitelkou a zároveň většinovým vlastníkem společností CORE Computer ČR a CORE Computer SR Pod jejím vedením se společnost CORE Computer rozrostla z původních 25 na 110 zaměstnanců a příjmy společnosti se během uvedeného období zvýšily pětkrát. V listopadu roku 2004 se paní Marcela Lund rozhodla prodat své akcie společnosti NextiraOne, kde nadále pokračuje na pozici ředitelky pro klíčové zákazníky.

Andreas Lund
Absolvoval ekonomickou univerzitu v dánské Kodani. Od roku 1995 pracoval pro CORE Computer na nejrůznějších pozicích. Podílel se mj. na vytváření strategií v oblasti podnikového a finančního řízení společnosti a v oblasti systému jakosti podle ISO. V roce 2001 byl jmenován výkonným ředitelem CORE Computer Slovakia a zároveň působil jako ředitel pro strategii celé skupiny. V NextiraOne Czech nyní působí jako ředitel obchodního rozvoje.

Jan Šíp
Absolvoval ČVUT, Fakultu elektrotechnickou na katedře telekomunikací. Krátce působil ve společnostech ARITMA Praha a Tesla Karlín. V letech 1992-2002 pracoval ve firmě Siemens, komunikační systémy a Siemens ICN na různých pozicích, od obchodního zástupce a senior account manažera až po ředitele prodeje. V letech 2002-2004 byl obchodním ředitelem a členem představenstva společnosti Anect. Od roku 2005 je novým obchodním ředitelem NextiraOne Czech.

Petr Kubák
Pracoval od roku 1986 jako vývojový programátor na implementaci komunikačních protokolů ECMA, X.25, LAPB. Později navrhoval a realizoval datové komunikační sítě. V roce 1993 nastoupil u společnosti CORE Computer spol. s r.o., kde prošel od funkce obchodně technického pracovníka, Support Experta, vedoucího technika až do pozice technického ředitele. Od roku 2005 pracuje na pozici servisního ředitele společnosti NextiraOne Czech.

Martina Pokorná
Vystudovala VŠE v Praze a později absolvovala postgraduální studium na Karlově univerzitě. Působila v mezinárodních společnostech na různých pozicích. Profesionálně se oblasti lidských zdrojů věnuje od roku 1992. Vedla různě velké týmy ve společnostech Patria Finance, Siemens Nixdorf IS, Ringier ČR a GTS Czech. V NextiraOne Czech nyní působí v pozici ředitelky pro lidské zdroje.

NextiraOne

Článek ze dne 7. dubna 2005 - čtvrtek