logo itpoint.cz

Nové dokumenty služeb CS, CPS, NP

ČTÚ a APVTS oznamují podepsání aktuálních verzí dokumentů "Výběr provozovatele nastavením předvolby čísel (duben 2005)", "Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání (duben 2005)" a "Přenositelnost čísla (duben 2005)".

Český telekomunikační úřad a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí sdělují, že dne 13. 4. 2005 byly předsedou ČTÚ a předsedou APVTS podepsány aktuální verze dokumentů :

Původní specifikační dokumenty z června 2002 (specifikace služby CS) a z prosince 2002 (služba CPS a NP) vymezovaly chování zmíněných služeb a přispěly k zahájení a následnému komerčnímu provozu těchto služeb v telekomunikačních sítích všech zainteresovaných a zákonem č.151/2000 Sb. definovaných operátorů.

Současně s podpisem původních specifikačních dokumentů byl po souhlase mezi APVTS a ČTÚ nastaven na půdě APVTS proces změnového řízení. Cílem změnového řízení bylo postupné vyladění textových částí jednotlivých dokumentů a především zahrnutí nových vkladů zúčastněných operátorů s posouzením jejich vlivů na existující specifikační vymezení.

Komise APVTS průběžně zpracovávala podané návrhy na změny v dokumentech. Počátkem druhé poloviny minulého roku se začalo ukazovat jako výhodné, aby vzniklé modifikace dokumentů byly převedeny do nových verzí specifikačních dokumentů. Řídící výbor tento postup odsouhlasil a vyslovil souhlas se všemi přijatými úpravami. Všechny provedené zásahy do textu specifikace byly minoritní povahy a neovlivnily nastavené procesy a zásady.

V průběhu jeden a půl ročního období využívání CS, CPS a NP služeb dle původních specifikací se neobjevila žádná zásadnější překážka či chyba v původní specifikaci, což dokazuje, jak je činnost APVTS a nastavená spolupráce mezi APVTS a ČTÚ úspěšná.

Do originálních verzí těchto dokumentů lze nahlédnout v sídle ČTÚ (Sokolovská 219, Praha 9 - odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb) nebo v sídle APVTS (K Červenému dvoru 25a/3269, Praha 3).

A ZDE naleznete verze dokumentů v PDF.

ČTÚ & APVTS

Článek ze dne 22. dubna 2005 - pátek