logo itpoint.cz

Nový Check Point Integrity je nejúplnějším řešením zabezpečení koncových bodů sítě v oboru

Integrity 6.0 přináší bezprecedentní škálovatelnost, dramaticky nižší náklady a snadno spravovatelné řešení prevence průniku pro PC. Řešení chrání všechny počítače v síti s využitím centrální správy proaktivních ochranných mechanismů a vynucováním shody s politikou pro přístup do sítě.

Check Point Software Technologies Ltd., celosvětový lídr v oblasti zabezpečení Internetu, představil řešení Integrity 6.0, které přináší významný posun v možnostech správy, škálovatelnosti a ochrany v oblasti zabezpečení koncových bodů sítě. Řešení chrání všechny počítače v síti s využitím centrální správy proaktivních ochranných mechanismů a vynucováním shody s politikou pro přístup do sítě.

Řada nových prvků a nové funkce pro správu zároveň dovolují produktu Integrity 6.0 zabezpečovat rozsáhlé sítě s nejnižšími náklady na vlastnictví (total cost of ownership). Integrity 6.0 navíc obsahuje na trhu první snadno spravovatelné řešení host intrusion prevention (řešení prevence průniku orientované na hostitelský systém) pro koncové stanice.

"Integrity 6.0 jsme vytvořili tak, abychom mohli nabídnout vysoce kvalitní řešení zabezpečení koncových bodů sítě, které disponuje snadnou správou, jednoduchým nasazením a škálovatelností. Integrity 6.0 obsahuje řadu výrazných vylepšení, která přinášejí vynikající úroveň zabezpečení spolu s funkcemi IPS, přičemž se díky možnostem vysoké dostupnosti (high availability) a možnostem správy pro více lokalit ještě snižují již tak nízké náklady na vlastnictví," prohlásil Gonen Fink, vice prezident pro strategii a řešení společnosti Check Point Software Technologies.

Preventivní ochrana s novou službou SmartDefense Program Advisor

Integrity 6.0 dále vylepšuje preventivní ochranu pomocí služby Program Advisor, přihlášené do patentového řízení, která je nově součástí SmartDefense Service. Program Advisor je volitelná služba, která dává administrátorům možnost automatizovat rozhodování ohledně politik pro povolování či zakazování přístupu aplikací do sítě. Služba je založena na dynamické databázi znalostí o více než 85000 aplikacích. Rozhodnutí prováděná v reálném čase povolují síťový přístup aplikacím, které jsou známé a současně je jejich chování vyhodnoceno jako korektní. Naopak jsou zablokována právě vzniklá, dosud neznámá ohrožení, pokoušející se napadnout systém. Tato služba je plně automatizovaná, což značně snižuje rozsah zdrojů potřebných pro řízení kontroly aplikací a taktéž minimalizuje zapojení uživatele, což přináší snížený počet volání na help desk. Integrity 6.0 umožňuje síťovým administrátorům jednoduše rozvíjet, spravovat a vynucovat bezpečnost na všech počítačích, které přistupují na síť.

Obsahuje především tyto novinky :

Integrity 6.0 je nejaktuálnějším krokem v naplňování Check Pointem vytčené strategie Total Access Protection (TAP). Nabízí organizacím na trhu nejúplnější řešení pro ochranu koncových bodů sítě obsahující firewall, prevenci průniků a ochranu před ohroženími v odchozím provozu. Integrity 6.0 zaručuje end-to-end zabezpečení pro všechny druhy síťového provozu díky společnému vynucování shody s danými pravidly s bránami Check Point VPN-1, InterSpect a Connectra. Produktová řada Integrity nabízí organizacím plnou ochranu přístupu zaručující, že všechny počítače zaměstnanců i hostů, uvnitř sítě i vzdálené, připojené klasicky i bezdrátově, jsou chráněny vysoce vyspělou technologií.

Edwards Lifesciencies je špičkovým střediskem pro léčení pokročilých kardiovaskulárních chorob s pěti tisíci zaměstnanci v několika zemích. Check Point Integrity je základem zabezpečení všech jejich stolních i přenosných počítačů ve všech zemích. Mark Schaefer, Information Security Manager, vysvětluje: "Naši zákazníci vyžadují bezprostřední přístup k našim službám a síti, na druhou stranu se snažíme silně chránit naše zdroje před stále častějšími ohroženími jako jsou různé druhy červů, spyware apod. Check Point Integrity je integrován s naším antivirovým řešením, má velmi dobrou centrální správu a umožňuje nám vynucovat bezpečnostní pravidla jak pro VPN tak pro místní síťová spojení."

Check Point Integrity 6.0 může být okamžitě objednáván přes celosvětovou síť více než 2200 partnerů Check Pointu. Check Point Integrity Advanced Server nyní vedle dosavadní podpory pro Windows 2000 Server a Advanced Server, Windows Server 2003, Oracle a SQL Server podporuje také Rad Hat Enterprise Linux ES 3.0 a DB2. Klientský software Integrity vedle dosavadní podpory pro Windows 98SE, 2000 Pro SP4, NT 4.0 Workstation SP6a a XP Pro SP2 podporuje také Rad Hat Enterprise Linux WS 3.0.

Check Point

Článek ze dne 17. února 2005 - čtvrtek