logo itpoint.cz

Obchodní snídaně s eTelem

Dne 23. 2. 2005 v hotelu Renaissance v Praze úspěšně proběhla premiéra nové obchodní snídaně s eTelem. Z názvu akce vyplývá, že ranní dostaveníčko nesloužilo jen k občerstvení. Během ní představil český obchodní eTel team, nově vedený Davidem Gřundělem, společnost eTel a její vizi.

Dne 23. 2. 2005 v hotelu Renaissance v Praze úspěšně proběhla premiéra nové obchodní snídaně s eTelem. Z názvu akce vyplývá, že ranní dostaveníčko nesloužilo jen k občerstvení. Během ní představil český obchodní eTel team, nově vedený Davidem Gřundělem, společnost eTel a její vizi.

Toto vystoupení podpořil prezentací Tomáš Prošek, Business and Market Development Manager z mezinárodního tiger teamu. Akci navštívili významní zástupci firem z odvětví automobilového průmyslu, vědy a výzkumu, polygrafie a výpočetní techniky.

David Gřunděl představil stručně společnost eTel a vysvětlil hlavní motto společnosti Rozumíme – Propojujeme – Staráme se. Kvalitní zákaznický servis je pro eTel prioritou. Toto tvrzení dokumentoval prezentací výsledku průzkumu společnosti Digimark z listopadu 2004, v němž právě společnost eTel zaznamenává mezi sedmi sledovanými operátory nejnižší procento nespokojených zákazníků.

Druhou část prezentace věnoval David Gřunděl hodnocení situace na telekomunikačním trhu. Připomněl, že velkoobchodní ceny za 64 kb a 2 Mb okruhy patří v České republice v evropském kontextu mezi nejvyšší. eTel této situaci čelí hned dvěma způsoby – intervenemi v oblasti regulace a budováním alternativní mezinárodní infrastruktury v rámci eTel Group.

Poté předal D. Gřunděl slovo Tomáši Proškovi, který za skupinu eTel Group vysvětlil hlavní přínosy datových služeb založených na protokolu IP. Zdůraznil především škálovatelnost, bezpečnost a správu (management) služeb. Lokální podpora u globální služby je dalším plusem, kterého zákazníci eTel Group využívají a to díky svému středoevropskému pokrytí. Finanční výhoda je zřejmá a to také v souvislosti s tzv. konvergencí služeb – hlasové a datové služby je možné od nyní také provozovat, řídit a spravovat po stejné síti. Na příkladu nejmenovaného zákazníka Tomáš Prošek prezentoval způsob zadání, projektové řešení, cenové podmínky a zkrácený harmonogram prací. Tento bod programu se setkal s největším ohlasem a přerostl v hromadnou diskusi všech zúčastněných.

Nadnárodní management či různorodost kultur patří mezi vlivy, se kterými se budou muset všechny evropské firmy vyrovnat. To se netýká pouze jazykového vybavení, ale také komunikační infrastruktury. eTel patří mezi společnosti, které mají v této oblasti co nabídnout. Ačkoliv jsou mezinárodní služby eTelu i-corporate data díky nízkým provozním nákladům vytvořeny pro malé a střední podniky, lze je rozšířit i pro potřeby velkých mašin koncernového typu.

Dalsí akce tohoto typu se koná 24.2. 2005 v moravské metropoli Brno.

eTel

Článek ze dne 24. února 2005 - čtvrtek