logo itpoint.cz

Odborníci z ČR pracují na rozvoji síťového roamingu a IP mobility

Projekt eduroam, jehož cílem je podpora IP mobility a roamingu v rámci české sítě národního výzkumu a vzdělávání CESNET2, představil Ing. Jan Fürman ze sdružení CESNET. Smyslem projektu zaštítěného sdružením CESNET je nabídnout síťové služby v takové podobě, jaká je známá z mobilní telefonie, která umožňuje, aby se lidé prostřednictvím roamingu dovolali svým telefonem z jakéhokoli místa.

Odborný seminář s názvem "Roaming - mobilita - projekt eduroam" uspořádalo ve středu 22. června v Praze sdružení CESNET. Jeho tématy byly :

Projekt eduroam, jehož cílem je podpora IP mobility a roamingu v rámci české sítě národního výzkumu a vzdělávání CESNET2, představil Ing. Jan Fürman ze sdružení CESNET. Smyslem projektu zaštítěného sdružením CESNET je nabídnout síťové služby v takové podobě, jaká je známá z mobilní telefonie, která umožňuje, aby se lidé prostřednictvím roamingu dovolali svým telefonem z jakéhokoli místa. V případě pilotního projektu eduroam realizovaného na síti CESNET2 tento princip funguje tak, že uživatel má jediný účet vedený ve své domovské síti, který jej opravňuje použít bezdrátovou síť kteréhokoli člena projektu. Těmi jsou vedle CESNETu vysoké školy v celé České republice.

Úloha CESNETu v projektu eduroam spočívá v koordinaci a propagaci aktivit souvisejících s roamingem v počítačových sítích, v prezentaci českých odborných názorů na evropské úrovni a také v provozu infrastruktury RADIUS serverů nutných pro propojení s evropskou roamingovou strukturou.

Implementace mobility a roamingu je na svém počátku. Největší problémy spočívají v oblasti autentizace a autorizace uživatele. Bez jednotné autentizační a autorizační infrastruktury (AAI) je mobilita nemyslitelná. Uživatel pro potřeby roamingu vystupuje pouze s jednou identitou, má jedno jméno (heslo), případně certifikát nebo jiné náležitosti, kterými se identifikuje. Tyto ověřovací údaje jsou uchovávány v jeho domácí síti. Při pokusu o připojení proběhne ověření přes AAI, kdy se ověřovací prvek v navštívené síti "zeptá" autentizačního systému v uživatelově domácí síti, zda je opravdu ten, za kterého se vydává, a zda má oprávnění k přístupu. Naprosto nezbytná a klíčová je v takto definovaném systému důvěra mezi organizacemi.

V současnosti se ověřují autentizační mechanizmy, buduje se autorizační infrastruktura (AAI) a definuje celoevropská propojovací politika. Na jejích základních principech se už dohodla velká část evropských národních sítí pro výzkum a vzdělávání včetně české CESNET2. To otevírá cestu k roamingu v rámci celé Evropy.

V závěrečném vystoupení Ing. Jan Fürman ze sdružení CESNET nastínil koncepci projektu, který by řešil možnost roamingu s ostatními poskytovateli Internetu v České republice.

Podrobné informace o semináři včetně prezentací naleznete ZDE.

CESNET

Článek ze dne 28. června 2005 - úterý