logo itpoint.cz

Ohlédnutí za AEC ROADSHOW 2005

Ve dnech 13. až 15. září a 20. až 23. září tohoto roku se konala AEC ROADSHOW 2005. V rámci této již zcela tradiční akce jsme tentokrát postupně navštívili Hradec Králové, Liberec, Plzeň, Ostravu, Zlín, Brno a Prahu, abychom zde prezentovali novinky z portfolia společnosti AEC, ale také abychom dále šířili osvětu informační bezpečnosti.

Letošní AEC ROADSHOW se nesla ve znamení podtitulu "PHOENIX REBEL ON THE ROAD!, z čehož jistě lehce vydedukujete, že hlavním tématem byly novinky z produktové řady TrustPort® Phoenix Rebel.

AEC ROADSHOW 2005 podpořila jako partner norská společnost Norman a jako mediální partner vydavatelství IDG, resp. časopisy PC World a PC World Security, jejichž vzorky si mohli účastníci z akce odnést.

Všechny semináře konané v rámci AEC ROADSHOW 2005 probíhaly podle následujícího schématu.

 AEC ROADSHOW 2005 Nejprve Petr Nádeníček z marketingového oddělení přivítal všechny přítomné posluchače a seznámil je se společností AEC, partnerem, mediálním partnerem akce a samozřejmě také s následujícím programem. Z úvodu poté plynule přešel k přehledu aktuálních hrozeb ze světa informační bezpečnosti.

První přednáška nazvaná "Aktuální bezpečnostní rizika" posluchače provedla současným světem škodlivých kódů a dalších nekalých živlů, se kterými se člověk může setkat na internetu. Mohli se tak seznámit nejen se současnou situací na poli e-mailových a síťových červů, ale také s relativně novými mobilními viry a dalšími typy kybernetických záškodníků (spyware apod.). Na přetřes přišel také spam a phishingové útoky.

Další přednáška nesla téma "Zabezpečení lokální sítě". Miloslav Cahlík, technický specialista AEC, v ní přítomné posluchače seznámil jak s obecnými možnostmi a trendy v zabezpečení vstupních internetových bran do vnitřní firemní sítě, tak i s praktickým řešením TrustPort® Internet Gateway z produkce AEC. Názorně předvedl, jaké možnosti zabezpečení SMTP a HTTP komunikace tento produkt přináší a jakým způsobem jej nasadit v běžném provozu. V závěru si přednášející neodpustil malou kvízovou otázku oceněnou tričkem TrustPort® Phoenix Rebel. Posluchačům předložil dvojici čísel 83.585.000.000 Kč a 95.160.000.000 Kč s otázkou, co tato čísla znamenají. Bohužel pouze v Hradci Králové a v Brně se našli jedinci, kteří poznali, že první hodnota udává předpokládaný schodek rozpočtu v České republice v roce 2005 a druhá celosvětové škody způsobené virem MyDoom v roce 2004.

V pořadí třetí přednáška, opět v podání Petra Nádeníčka, pojednávala o komplexní bezpečnosti počítače. Na několika modelových příkladech předvedl jednotlivé komponenty TrustPort® Workstation - balíku programů pro zabezpečení pracovních stanic.

Po krátké přestávce vyplněné malým občerstvením pokračoval opět Miloslav Cahlík s přednáškou na téma "Norman SandBox – expert na likvidaci neznámých vetřelců". Posluchači měli příležitost se osobně seznámit s fungováním této jedinečné technologie fungující na principu virtuálního počítače sloužící k odhalování nových neznámých škodlivých kódů.

Poslední dvě přednášky prezentoval Roman Přech z obchodního oddělení AEC. Jeho první přednáška měla téma „Bezpečnost není jen o software“ a pojednávala o problematice budování efektivního bezpečnostního systému organizace. Posluchači se dozvěděli, do jakých oblastí systém informační bezpečnosti ve firmě zasahuje, jak se provádějí penetrační testy, co obsahuje analýza rizik, jaká jsou úskalí zavádění bezpečnostní politiky …

V závěrečné přednášce „Firewall – bezpečná vrátka do sítě“ Roman Přech představil firewall Sidewinder z produkce společnosti Secure Computing. Vyzdvihl především jeho unikátní vlastnosti a schopnosti, jako třeba bezpečný operační systém, či nepotřebnost bezpečnostních záplat.

Na závěr každého dne AEC ROADSHOW 2005 proběhlo slosování malé tomboly, ze které si mohli účastníci odnést trička TrustPort® Phoenix Rebel, drobné upomínkové předměty AEC a Norman nebo předplatné vybraného časopisu z produkce mediálního partnera akce vydavatelství IDG. Losování probíhalo podle čísel, které dostali účastníci dostávali připevněné na šňůrce při úvodní registraci.

Jedinou odchylkou od uvedeného programu byl závěrečný pražský seminář, kde navíc vystoupil ještě Michale Probst, který za námi přijel přímo z centra společnosti Norman ve Švýcarské Basileji. Ve své krátké prezentaci přítomné seznámil se společností Norman, jejími aktuálními produkty a dalšími novinkami v portfoliu, na které se můžeme již brzy těšit.

Tímto děkujeme všem, kteří se AEC ROADSHOW 2005 zúčastnili, a těšíme se na shledanou na AEC ROADSHOW 2006, případně na některé z dalších akcí …

Článek ze dne 13. října 2005 - čtvrtek