logo itpoint.cz

Oskar do března zvýšil tržby o 17 procent

Oskar získal v prvním čtvrtletí 61 162 nových zákazníků. Celkový počet zákazníků, kteří využívají jeho služby, tak vzrostl na 1 892 278. Je to o 17,2 % více než na konci stejného čtvrtletí předchozího roku, kdy s Oskarem volalo 1 613 971 zákazníků. Oskar úspěšně pokračoval 
v zacílení na tarifní zákazníky - plných 84,3 % z nově získaných zákazníků si aktivovalo tarifní plán a podíl tarifních zákazníků dosáhl na konci čtvrtletí 49 %.

Oskar získal v prvním čtvrtletí 61 162 nových zákazníků. Celkový počet zákazníků, kteří využívají jeho služby, tak vzrostl na 1 892 278. Je to o 17,2 % více než na konci stejného čtvrtletí předchozího roku, kdy s Oskarem volalo 1 613 971 zákazníků. Oskar úspěšně pokračoval 
v zacílení na tarifní zákazníky - plných 84,3 % z nově získaných zákazníků si aktivovalo tarifní plán a podíl tarifních zákazníků dosáhl na konci čtvrtletí 49 %.

"Přes 84 % našich nových zákazníků si aktivovalo některý z tarifních programů, což svědčí o tom, že se nám z obchodního hlediska daří těžit z nárůstu počtu našich zákazníků," uvádí Karla D. Stephens, generální ředitelka Oskara.

Podle interních odhadů vzrostl Oskarův tržní podíl k 31. březnu 2005 na 17,3 %, zatímco v závěru stejného období loňského roku dosahoval 16,3 %. Během uplynulých 12 měsíců se zároveň penetrace mobilních telefonů zvýšila z 97 % na odhadovaných 107 %.

Tržby ze služeb vzrostly o 17,2 % a dosáhly 3 592 mil Kč. Ve stejném období loňského roku to bylo 3 064 mil Kč. Za tímto výsledkem stojí zejména nárůst průměrného počtu zákazníků o 17,9 %. Průměrný příjem na zákazníka (ARPU) byl v prvním čtvrtletí stabilní a dosáhl 623 Kč v porovnání s 624 Kč ve stejném období předchozího roku.

Náklady na služby, vyjádřené jako procentní podíl na celkových tržbách ze služeb, poklesly na 38,4 % oproti 42,6 % v prvním čtvrtletí roku 2004. Tento pokles byl způsoben snížením propojovacích poplatků mezi mobilními operátory a větším podílem hovorů uskutečněných v rámci naší sítě a hovorů zakončených v naší síti vyjádřených procentem z celkového provozu.

Oskarův provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) dosáhl 1 157 mil Kč. O rok dříve to bylo 905,7 mil Kč, což představuje nárůst o 27,7 %. Podíl OIBDA na celkových tržbách ze služeb dosáhl v prvním čtvrtletí 32,2 %, zatímco ve stejném období loňského roku tento podíl dosáhl 29,6 %. Za tímto zlepšením se odráží celkové zvýšení tržeb způsobené nárůstem zákazníků, dále naše dlouhodobé zaměření na tarifní zákazníky a realizované úspory z rozsahu spojené s rozložením fixních nákladů na větší počet zákazníků.

Oskar

Článek ze dne 5. května 2005 - čtvrtek