logo itpoint.cz

Oskarovy hospodářské výsledky za rok 2004

Oskar Mobil a.s. získal v roce 2004 přes 284 365 nových zákazníků. Oskarovy služby tak k 31. prosinci 2004 používalo celkem 1 831 116 zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 18,4 %. Tržní podíl společnosti se podle odhadů Oskara během uplynulého roku zvýšil z 16 na 17 %.

Oskar Mobil a.s. získal v roce 2004 přes 284 365 nových zákazníků. Oskarovy služby tak k 31. prosinci 2004 používalo celkem 1 831 116 zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 18,4 %. Tržní podíl společnosti se podle odhadů Oskara během uplynulého roku zvýšil z 16 na 17 %.

Na konci prosince 2004 využívalo některý z tarifních plánů již téměř 48 % Oskarových zákazníků, což představuje nárůst o 5,4 % ve srovnání s rokem 2003. "Některý z našich tarifů využívá téměř polovina všech našich zákazníků, což považujeme za výsledek naší dlouhodobé strategie zaměřené na výhodné ceny a konkurenceschopné služby bez nutnosti písemných závazků," říká Karla D. Stephens, generální ředitelka Oskara.

Při odhadované penetraci mobilních telefonů 105 % na konci roku 2004 na českém trhu zvýšil Oskar meziročně tržby za služby o 23,7 % na 13,4 miliardy korun (v roce 2003 činily 10,8 miliardy korun). Průměrný měsíční příjem na zákazníka (ARPU1) dosáhl 31. prosince 2004 celkem 640 korun - nejvyššího čísla na trhu.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2004 dosáhl Oskar 20,8 % podílu na tržbách ze služeb mobilních operátorů v porovnání s 18,9 % ve stejném období roku 2003.

Ukazatel OIBDA1 (provozní zisk před odpisy a amortizací) vzrostl o 43,4 % oproti konci uplynulého roku (2,9 miliardy korun) a činil 4,1 miliardy korun.

V prosinci loňského roku se česká vláda rozhodla vyhlásit tendr na poskytnutí třetí telekomunikační licence v pásmu UMTS. Oskar Mobil a.s. odevzdal podklady do výběrového řízení 4. února 2005 a nyní očekává rozhodnutí ČTÚ, který je pověřen organizací tendru.

(red. pozn. - licence na UMTS byla udělena dne 23.2. 2005)

Neauditoavané výsledky za rok 2004
Oskar

2004 celkem

2003 celkem

Provozní výsledky :
Tržby služeb (mil. Kč) 13388 10820
Provozní ukazatele :
Vývoj počtu zákazníků (v tisících) 1831 1547
Tržní podíl (odhad) 17 % 16 %
ARPU1 (v Kč bez DPH) 640 644
OIBDA1 (mil. Kč) 4147 2892
Podíl tarifních zákazníků 47,9 % 42,5 %

Oskar

Článek ze dne 24. února 2005 - čtvrtek