logo itpoint.cz

Platforma WISeKey přispívá k rychlejšímu zavádění nových technologií v oblastech Asie a Tichomoří

Vlády v zemích Asie a Tichomoří si uvědomují potřebu změnit dosavadní styl fungování státní správy tak, aby občanům poskytoval lepší služby a informace. Využitím nových technologií, které umožní lepší dostupnost informací o jednotlivých službách státní správy prostřednictvím několika zdrojů, získají občané přístup ke všem potřebným informacím z jediného místa.

Na základě nového právního rámce v oblasti Asie a Tichomoří, který umožňuje výraznou podporu uznávání elektronických podpisů, oznámily firmy Microsoft Corporation a WISeKey značný nárůst poptávky po systému veřejných šifrovacích klíčů pro digitální podpisy (PKI), který tyto firmy společně vytvořily na platformě Microsoft Windows Server 2003.

Mezi země, které v oblasti Asie a Tichomoří již úspěšně provedly implementaci systému PKI, patří Čína (Sinotrans) a Korea (World Trade Center). Toto oznámení následuje po oznámení firem Microsoft EMEA (Evropa, Afrika a střední Východ) a WiseKey v Evropě, kde se zabezpečená platforma PKI používá pro vládní účely.

"Vlády v zemích Asie a Tichomoří si uvědomují potřebu změnit dosavadní styl fungování státní správy tak, aby občanům poskytoval lepší služby a informace. Využitím nových technologií, které umožní lepší dostupnost informací o jednotlivých službách státní správy prostřednictvím několika zdrojů, získají občané přístup ke všem potřebným informacím z jediného místa," řekl Peter Moore, ředitel Divize veřejných zakázek v oblastech Asie a Tichomoří, u firmy Microsoft Corporation.

"Pro zajištění lepšího fungování státní správy v době informačního věku vytvořily firmy WISeKey a Microsoft řešení sdružující aplikace obou firem, které umožní veřejnému sektoru přechod na on-line systém poskytování informací a služeb," dodal. Řešení E-Government (elektronická vláda) od firem WISeKey a Microsoft je založeno na platformě Windows Server 2003 a obsahuje aplikace, které občanům umožní snazší on-line přístup k potřebným informacím a službám a orgánům státní správy naopak pomohou získat podrobnější informace o občanech a nabídnout jim kvalitnější služby.

Tajemstvím úspěchu firmy WISeKey spočívá v jejím institucionálním rámci, založeném na podpoře mezinárodních organizací, vlád a normalizačních úřadů, sídlo firmy je v neutrální zemi (Švýcarsko), strategie firmy je zaměřená na dokonalé zabezpečení a nestrannost a využívání platformy Microsoft Windows Server 2003 jako vydavatele a ověřovací platformu (CA) pro elektronický podpis, čímž je zaručena masová podpora digitálním certifikátům společnosti WISeKey. Díky implementaci technologie firmy WISeKey do systému Windows Server, jehož součástí je i ověřovací platforma pro elektronický podpis, lze zajistit jednoduchou správu podpisů pro koncové uživatele a snadné vydávání nových elektronických podpisů při daleko nižších nákladech, které by musely být vynaloženy při certifikaci jinými certifikačními systémy.

Podle Carlose Moreiry, předsedy představenstva a výkonného ředitele firmy WISeKey lze "technologii WISeKey na platformě Windows Server 2003 implementovat za méně než 20 000 dolarů při získání plnohodnotné infrastruktury, které dosud stála více než 1 milión dolarů." Několik zemí v oblasti Asie a Tichomoří již tuto technologii zavádí, jako například národní portál Sinotrans v Číně, který využívá platformy WISeKey-Microsoft a Federated Digital ID, které umožňují snadný přístup k četným službám s portálům z jednoho místa, na základě jednoho ověřeného certifikátu. Ve Vietnamu používá technologii WISeKey síť Vitranet, kterou chce místní vláda využívat jako národní certifikační úřad pro elektronické podpisy. Dalším příkladem využití platformy WISeKey-Microsoft je platforma pro elektronické obchodování, kterou zavádí Světové obchodní středisko v Soulu. Tato platforma byla vyvinuta ve spolupráci se Světovými obchodními středisky v zemích Asie a Tichomoří, zejména ve spolupráci se Světovým obchodním střediskem v Soulu a v Číně. Platforma WISeKey umožňuje bezpečné provádění obchodních a marketingových činností on-line. Ve středně až dlouhodobém časovém horizontu chtějí firmy Microsoft a WISeKey v rámci svého partnerství nabídnout své služby i zákazníkům ze soukromého sektoru, vývojářům aplikací a dalším organizacím, jako systém pro správu osob a majetku.

WISeKey SA

Článek ze dne 14. ledna 2005 - pátek