logo itpoint.cz

Počet obětí přesměrování stále roste

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky upozorňuje uživatele internetu na stále rostoucí počet obětí přesměrování. Protože Český Telecom neodpověděl na dopis s návrhy SOS na řešení problematické situace, předalo SOS svůj podnět státním orgánům vykonávajícím dozor nad ochranou spotřebitele.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) upozorňuje uživatele internetu na stále rostoucí počet obětí přesměrování. Protože Český Telecom neodpověděl na dopis s návrhy SOS na řešení problematické situace, předalo SOS svůj podnět státním orgánům vykonávajícím dozor nad ochranou spotřebitele.

Na SOS se obrací stále další poškození přesměrováním internetového připojení na linky se zvýšenou tarifikací. A podobně jako u dřívějších obětí jim nezůstává jiná možnost, než mnohatisícový účet uhradit, pokud nechtějí přijít o telefonní linku a potýkat se s dalšími problémy, vyplývajícími z vymáhání sporné částky. Proto SOS oslovilo 7. března 2005 otevřeným dopisem s požadavky na řešení situace společnost Český Telecom, která je smluvním partnerem poškozených.

"Ačkoli Český Telecom v médiích vyjádřil ochotu iniciovat s naší organizací spotřebitelů jednání, neodpověděl nám v námi požadované čtrnáctidenní lhůtě ani na náš dopis, v němž jsme navrhovali možné další kroky," řekl František Lobovský, předseda Republikové výboru SOS, a dodal: "Vzhledem k rostoucímu počtu poškozených nepovažujeme takový postoj telekomunikační společnosti za seriozní. Jsme proto nuceni iniciovat další kroky."

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky předalo České obchodní inspekci a místně příslušnému živnostenskému úřadu podnět pro možné porušení zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

"Domníváme se, že Český Telecom nesplnil svou povinnost a vhodným způsobem neinformoval spotřebitele o rizicích, souvisejících s poskytovanou službou, jak požaduje § 9 zákona o ochraně spotřebitele," uvedla Mgr. Klára Přikrylová z SOS. Dílčí osvětové aktivity realizované Českým Telecomem nedokázaly podle SOS oslovit zejména laické uživatele internetu a přimět je k přijetí adekvátních preventivních ochranných opatření.

SOS nadále sbírá informace o jednotlivých případech poškození. Za tímto účelem jsou na internetové adrese www.dialery.spotrebitele.info ve Výzvě pro poškozené zveřejněny otázky, umožňující získávat podstatné údaje o celé kauze. Spotřebitele, kteří zareagují na tuto výzvu a předají svůj e-mail, bude SOS informovat o významných novinkách v této záležitosti.

Sdružení obrany spotřebitelů

Článek ze dne 29. března 2005 - úterý