logo itpoint.cz

Počet přípojných míst na optické síti InWay dosáhl dvou set

Za posledních několik měsíců se počet přípojných bodů zvýšil ze sta na dvě stovky a další místa k připojení stále přibývají. Díky zvolené architektuře (Ethernet) je možné síť z libovolného bodu velmi flexibilně rozšiřovat. Nové přípojky lze v zásadě přidávat ihned po vyřízení příslušných povolení a souhlasů, je možné tedy postupovat v souladu se zájmem a požadavky zákazníků. Síť je tvořena 5700 km optických vláken, což představuje přibližně 60 kilometrů tras.

Metropolitní páteřní optická síť v Praze, kterou společnost InWay uvedla do provozu právě před rokem, může nabídnout již 200 přípojných bodů. Síť, kterou společnost budovala od jara roku 2001, je tvořena 5700 km optických vláken, což představuje přibližně 60 kilometrů tras. Slouží pro poskytování služeb konektivity na bázi Ethernetu s kapacitou 10, 100 a 1000 Mb za sekundu, pronájmu ethernetových okruhů, poskytování internetové konektivity a hlasových služeb (na bázi VoIP i klasické telefonie). Optická síť InWay je vhodná také pro střední a menší firmy, které mají vysoké nároky na širokopásmové připojení a často navyšují kapacitu, kterou je pak možné měnit plynule přesně podle potřeb.

Za posledních několik měsíců se počet přípojných bodů zvýšil ze sta na dvě stovky a další místa k připojení stále přibývají. Díky zvolené architektuře (Ethernet) je možné síť z libovolného bodu velmi flexibilně rozšiřovat. Nové přípojky lze v zásadě přidávat ihned po vyřízení příslušných povolení a souhlasů, je možné tedy postupovat v souladu se zájmem a požadavky zákazníků.

Seznam ulic, jimiž optická síť probíhá, je uveden na adrese http://www.inway.cz/main.php?pageid=178.

Díky této metropolitní síti mohou současní i budoucí zákazníci InWay v Praze využívat skutečně širokopásmové připojení k Internetu a privátním sítím, které nabízí při srovnatelných cenách větší rychlost než ADSL. V praxi to znamená kromě značného zrychlení klasických síťových služeb (www, …) i možnost využívání technologií, které byly dosud kvůli malé kapacitě připojení využívány zřídka nebo vůbec (sledování filmů na vyžádání, videopřenosy, videokonference, vzdálený monitoring pracovišť, zálohování dat přes síť a podobně). Tyto služby společnost InWay také poskytuje, přičemž klade důraz na individuální přístup k zákazníkům, pro každou firmu nebo jednotlivce realizuje řešení na míru. Síť je koncipována rovněž pro poskytování kvalitních hlasových služeb, ať už s přepínáním okruhů (TDM) nebo s využitím Internetu. Služba se od tzv. vysokorychlostního ADSL liší také stejnou rychlostí v obou směrech přenosu dat a není vázána na hlasovou linku dominantního operátora.

V červnu 2004 společnost InWay oficiálně spustila službu s názvem 10Metro.Way. Jedná se o sdílené internetové připojení rychlostí 10Mb/s. Společnost tak přišla na český trh s širokopásmovým připojením, které vychází vstříc i menším a středně velkým firmám, které potřebují využívat skutečně vysokokapacitní připojení při zachování příznivé ceny. Služba je dostupná všude tam, kde je vybudována optická síť InWay.

InWay nabízí na optické síti také připojení garantované, s kapacitou od 128 kb/s až do desítek megabitů za sekundu dle individuálních požadavků zákazníka.

Pro tvorbu sítě byly použity komponenty předních dodavatelů síťového hardware. Patří mezi ně Cisco (switching, routing) OFS - dříve Lucent Technologies (kabely, optické prvky) a RAD (TDM over IP).

Jak je možné metropolitní optickou síť InWay využít (přehled) :

Síť společnosti InWay rovněž dovoluje poskytnutí standardních datových služeb (Internet, IP, VPN) na bázi vyhrazeného nebo i sdíleného přístupu. Díky svému charakteru umožňuje optická síť ve srovnání s libovolným bezdrátovým přenosem přenos vyšší kvality (nižší chybovost) a vyšší dostupnost (nižší procento výpadků). Vyznačuje se vysokou rezervou kapacity (až do řádu Gb/s), což pro zákazníky znamená vysokou flexibilitu služeb při zachování nízkých cen. Síť také umožňuje snadnou integraci s bezdrátovými technologiemi jako jsou FWA nebo WiFi a je ideálním médiem pro jejich propojování.

Nabízené služby jsou flexibilní co do kvality, objemu a perspektivy - univerzální přípojky umožňují podle potřeby měnit parametry služeb, dávají prostor k vývoji a poskytování nových služeb jak společnosti InWay, tak i jejím zákazníkům a partnerům. To vše s plynulou možností ovládat nejen obsah, ale i kvalitativní parametry služby (od sdílené po garantovanou službu s SLA). Síť byla budována se značným ohledem na životnost a návratnost investic. Společně s použitým ethernetovým rozhraním dává jistotu, že dalších několik let nebude potřeba budovat k našim zákazníků novou infrastrukturu. Veškeré změny pak budou spočívat ve výběru jednotlivých služeb podle aktuální potřeby zákazníka.

InWay

Článek ze dne 15. dubna 2005 - pátek