logo itpoint.cz

Podpora nestátních neziskových organizací v roce 2005

Ministerstvo informatiky ČR vydalo Rozhodnutí o přidělení finančních částek na podporu vybraných projektů, předložených Ministerstvu informatiky ČR v rámci výběrového řízení na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi pro rok 2005.

Ministerstvo informatiky ČR vydalo Rozhodnutí o přidělení finančních částek na podporu vybraných projektů, předložených Ministerstvu informatiky ČR v rámci výběrového řízení na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi pro rok 2005.

Pro finanční podporu bylo vybráno 21 projektů. Celkem bylo v termínu doručeno 95 návrhů projektů z nichž byly 3 vyřazeny z formálních důvodů, po termínu došly 3 návrhy projektů.

Částky dotací přesahující 100 000, Kč budou rozděleny do dvou splátek, z nichž první bude odeslána na účty nevládních organizací uvedených v předloženém projektu na konci ledna a druhá během července, po předložení Průběžné zprávy o realizaci projektu. Předpokládáme, že všechny organizace budou v průběhu roku (před druhou splátkou) osloveny, aby zaslaly Průběžnou zprávu o realizaci projektu. Finanční prostředky musí být použity v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím pro rok 2005.

Název projektu Předkladatel Přidělená částka v Kč
Internetový projekt Hra o Zemi a jeho využití při výuce na školách Zelený kruh, Praha 240000
Romský informační servis ROMEA, Praha 300000
NE - podpis Brailcom, Praha 300000
COMBATS C.E.L.N., Praha 200000
Výpočetní a komunikační technika pro ženy s malými dětmi Mat. centrum Prostějov 34000
Využití ICT při práci s lidmi s kombinovaným postižením DANETA, Hradec Králové 120000
Pilotní projekt - ECDL pro státní správu Vys. škola veřejné správy a mez. vztahů, Praha 250000
Metodická výpomoc při budování info centra a veřejného přístupu na internet Junior Industry, Plzeň 250000
Návrat do práce, Bez PC to nepůjde Centrum pro rodinu Hodonín 109000
Otevřeme spolu dveře Vzájemná komunikace, Kladno 300000
Podpora rozvoje informační společnosti Centrum pro rodinu Turnov 28000
Technické evaluační centrum TyfloCentrum Brno 300000
INSPO 2005 Konference BMI, Praha 55000
Helpnet.cz BMI, Praha 169500
PC pro každého Caduceus, Olomouc 300000
Nebojte se počítače, Internet na dlani 2 Most k životu, Trutnov 152000
Internetová poradna pro cizince a uprchlíky Organizace pro pomoc uprchlíkům, Praha 250000
Děti, počítače a internet v Romském centru Diecézní charita Brno, Jihlava 100000
Programová aplikace DVD přehrávače s hlasovým výstupem pro nevidomé Apogeum, Brno 100000
Komunitní centrum - Internet pro veřejnost Cheiron T, Tábor 150000
Jedinou klávesou! Petit, Olomouc 200000

MI ČR

Článek ze dne 28. ledna 2005 - pátek