logo itpoint.cz

Pohled na ztráty Českého Telecomu z druhé strany

Český Telecom v současnosti projednává s Českým telekomunikačním úřadem nové ceny svých telefonních služeb na rok 2005. Telecom své úmysly již zveřejnil - hodlá "co možná nejvíc zlevnit" minutové sazby volání a zvýšit měsíční paušální poplatky, které zákazníci platí za základní službu HTS. Podle nezaručených zpráv chce Český Telecom zvýšit měsíční paušál až na 500 Kč !!!

Český Telecom, který konečně stojí před možností opravdové konkurence, si hodlá zachovat příjmy na úkor spotřebitelů.

Čeští spotřebitelé, kteří již léta trpí tím, že Český Telecom téměř zcela ovládá trh pevných telefonních linek, se mohou brzy dočkat další tvrdé lekce a na vlastní kůži poznat, co dokáže dominantní telekomunikační operátor na nedostatečně regulovaném trhu.

Český Telecom v současnosti projednává s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) nové ceny svých telefonních služeb na rok 2005. Telecom své úmysly již zveřejnil - hodlá "co možná nejvíc zlevnit" minutové sazby volání a zvýšit měsíční paušální poplatky, které zákazníci platí za základní službu HTS. Podle nezaručených zpráv chce Telecom zvýšit měsíční paušál až na 500 Kč.

To by znamenalo, že by zákazníci platili minimálně 500 Kč měsíčně jen za to, že mají doma pevnou linku. Je to dvojnásobek toho, co Telecom účtuje svým zákazníkům za službu HTS dnes, a každá minuta volání (přes Telecom či alternativního operátora) by byla účtována vedle tohoto paušálu.

V průběhu jednání s ČTÚ se generální ředitel Českého Telecomu Gabriel Berdár snaží takové zdražení služeb ospravedlnit poukazem na takzvané "ztráty", jež podle Berdára Telecom utrpěl v důsledku "nespravedlivých rozhodnutí" ze strany regulátora ("Zmařené investice", Euro, 3. ledna 2005). Pan Berdár tvrdí, že v důsledku těchto rozhodnutí nemůže Telecom získat zpět "investice" vložené do své sítě.

Spotřebitelé, jimž nyní hrozí případné dvojnásobné zdražení poplatků za službu HTS Českého Telecomu, by si určitě měli přečíst zprávy tohoto operátora investorům o příjmech a ziscích za posledních několika let. "Solidní finanční výkon" je formulace, která se opakuje v úvodu obou zpráv společnosti o ověřených finančních výsledcích za rok 2002 i 2003. K dalším patří "nadprůměrné marže EBITDA" a "významný objem volných hotovostních toků", což jsou formulace uvedené ve zprávě za první polovinu roku 2004. Ta též uvádí příjmy až o 22,6 % vyšší než v první polovině roku 2003 a navýšení marže EBITDA o 21,6 % na 15,2 miliard Kč.

Chudák Telecom ! Spotřebitelé mohou jen doufat, že ČTÚ čte tytéž finanční zprávy pečlivě při rozhodování o tom, kolik budou muset lidé platit za "výsadu" mít doma fungující pevnou linku.

Telecom se často snaží argumentovat tím, že velká část jeho zisků pochází nikoliv ze služeb pevných telefonních linek, nýbrž z divize Eurotelu. Avšak vedoucí postavení Eurotelu v sektoru mobilních telefonů je přímým důsledkem bývalého absolutního monopolu Telecomu a jeho přetrvávající téměř úplné kontroly nad sektorem pevných linek. Ve svých stížnostech na regulaci telekomunikací Telecom rád přehlíží skutečnost, že mu současné regulační prostředí umožňuje působit jako dominantní operátor v oblasti pevných telefonních linek i jako významný aktér na trhu mobilních telefonů.

Je pravda, že Telecom loni utrpěl několik výrazných ztrát. K nim patřila rekordní pokuta ve výši 81,7 milionů Kč, udělená v únoru 2004 antimonopolním úřadem (ÚOHS) za protikonkurenční praktiky v oblasti telefonních služeb firemní klientele, po níž následovala v září pokuta vyměřená Eurotelu ve výši 22 milionů Kč za jeho protikonkurenční jednání a v listopadu pak pokuta 23 milionů Kč, vyměřená Telecomu za jeho protikonkurenční chování na trhu ADSL. Díky Telecomu byl pro ÚOHS rok 2004 rekordním co do objemu pokut udělených společnostem za poškozování konkurentů a Telecom si vysloužil pochybnou pověst nejvíce pokutované společnosti v České republice.

Telecom se pravděpodobně nebude ve svých příštích zprávách investorům těmito "úspěchy" příliš chlubit, ale možná že by měl - protože tyto pokuty byly vskutku nepatrné ve srovnání s miliardovými škodami, jež společnost svým protikonkurenčním jednáním způsobila alternativním telekomunikačním operátorům, i oproti miliardovým příjmům, které díky těmto akcím zůstaly Telecomu a nedostaly se na konta alternativních operátorů. Možná že by Telecom měl také tyto pokuty započítat mezi své "investice" (stejně jako zavádějícím způsobem započítává mezi "investice" mnohé ze svých nákladů). Vzhledem k tomu, co Telecom svým protikonkurenčním jednáním dokázal, jsou tyto pokuty pro investory společnosti dobře investovanými prostředky.

Ve světle těchto ztrát alternativních operátorů a postavení Telecomu coby nejpokutovanější společnosti v zemi by tvrzení pana Berdára o "nespravedlivých rozhodnutích" ČTÚ mohla znít směšně, kdyby skutečnost nebyla tak tragická. Pravdou je, že ČTÚ i ÚOHS jsou tak zavaleny nevyřešenými případy ohledně nezákonných postupů Českého Telecomu, že tyto orgány byly dosud schopny vydat proti tomuto chování jen několik rozhodnutí. S ohledem na problémy sahající od propojení, přes zpřístupnění místní smyčky k určování velkoobchodních cen, jež poškozuje konkurenci, se jako nezbytně nutný jeví více - a nikoliv méně - agresivní postup regulačních orgánů vůči Českému Telecomu a mnohem rychlejší tempo jejich práce než dosud. Bez zvýšené regulační činnosti na ochranu spotřebitelů a alternativních operátorů bude totiž konkurenceschopnost v oblasti pevných telefonních linek v České republice i nadále ve velkém ohrožení.

Svou snahou zvýšit měsíční poplatky spotřebitelů za službu HTS se Telecom snaží - tentokrát na úkor spotřebitelů - ochránit své zisky i v případě, že výraznější regulace začne ohrožovat jeho podíl na trhu telefonních služeb.

Ještě nedávno bylo pro českého spotřebitele složité získat pevnou telefonní linku. Dnes je její zavedení již snadné. Pokud se ale Telecomu povede prosadit zvýšení poplatku za službu HTS, spotřebitelé možná brzy zjistí, že si pevnou linku již dál nemohou dovolit. To je pro tuto zemi sice zneklidňující transformace, která však Telecom příliš znepokojovat nebude, pokud se uživatelé namísto pevných linek rozhodnou využívat své mobilní telefony přes Eurotel.

ASK - Asociace pro spravedlivou konkurenci

Asociace pro spravedlivou konkurenci (ASK) je fórum telekomunikačních operátorů, poskytovatelů internetových služeb (ISP) a dalších organizací. Cílem asociace je zajistit rovnoprávnou a spravedlivou konkurenci na českém trhu tak, aby výhod takové konkurence mohli využívat společnosti i zákazníci. ASK byla založena v červenci 2004. V současné době má čtyři členy : eTel s.r.o., Tele2 s.r.o., Telenor Networks s.r.o. a Tiscali Telekomunikace Česká republika s.r.o. Dohromady nabízejí členské organizace ASK všem uživatelům v České republice celou škálu telefonie pevných linek a internetových služeb. Dnes mají tyto společnosti v České republice přes 1,5 milionu uživatelů v domácnostech a více než 25 000 firemních zákazníků nejrůznějších velikostí. Členské společnosti ASK investovaly do svých operací v České republice přes 6,5 miliard Kč. V roce 2003 přesáhl celkový obrat členů ASK částku 1,5 miliardy Kč a dnes přímo či nepřímo zaměstnávají v České republice více než 900 osob.

Článek ze dne 25. ledna 2005 - úterý