logo itpoint.cz

Požadavky na personální informační systémy vedené v elektronické podobě

Ministerstvo informatiky připravilo návrh doporučení, které se týká personálních informačních systémů vedených v elektronické podobě.

Ministerstvo informatiky připravilo návrh doporučení, které se týká personálních informačních systémů vedených v elektronické podobě.

Personální informační systémy

Na základě usnesení vlády ČR číslo 1046/2004 k vypovězení smluv o koordinaci nákupu personálních informačních systémů pro správní úřady Ministerstvo informatiky ve spolupráci s komerčními subjekty a vybranými orgány veřejné správy připravilo návrh Doporučení Ministerstva informatiky "Požadavky na Personální informační systémy vedené v elektronické podobě".

Předpokládá se trvalá údržba a doplňování doporučení v souladu se změnami právních předpisů a rozvojem v oblasti personálních informačních systémů. Případné připomínky a návrhy na rozšíření či doplnění Doporoučení adresujte Ministerstvu informatiky prostřednictvím e-mailu projektyisvs@micr.cz.

MI ČR

Článek ze dne 25. února 2005 - pátek