logo itpoint.cz

Pravidla ČTÚ pro vedení konzultací

Český telekomunikační úřad stanovil na základě zmocnění podle § 130 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) "Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě."

Český telekomunikační úřad stanovil na základě zmocnění podle § 130 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) "Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě" (dále jen "pravidla").

Tato pravidla závazným způsobem určují postup Českého telekomunikačního úřadu, veřejnosti, správních úřadů a jiných subjektů při provádění konzultací návrhů opatření obecné povahy, rozhodnutí a jiných úkonů Českého telekomunikačního úřadu podle zákona o elektronických komunikacích.

Pravidla byla uveřejněna dne 3.5. 2005 na elektronické úřední desce Českého telekomunikačního úřadu a tímto dnem také nabývají účinnosti.

Znění pravidel naleznete ZDE.

ČTÚ

Článek ze dne 4. května 2005 - středa