logo itpoint.cz

Připojení k internetu v domácnostech

Z aktuální vlny výzkumu Factum Invenio, realizované v červnu 2005 formou online dotazování na vzorku 931 aktivních uživatelů internetu s domácím připojením, vyplynulo, že v současné době nejvyužívanějším typem připojení je bezdrátové.

Aktivní uživatelé internetu preferují bezdrátové připojení.

Společnost Factum Invenio pravidelně provádí výzkum využívání internetu. Cílovou skupinou jsou aktivní uživatelé internetu. Za aktivního uživatele internetu je považována osoba, která se k internetu připojuje pravidelně, nejméně jednou týdně.

Z aktuální vlny výzkumu, realizované v červnu 2005 formou online dotazování na vzorku 931 aktivních uživatelů internetu s domácím připojením, vyplynulo, že v současné době nejvyužívanějším typem připojení je bezdrátové.

Bezdrátové připojení má doma 25 % aktivních uživatelů internetu, připojení prostřednictvím kabelové televize 20 %. Stále ještě poměrně vysoký podíl uživatelů si udrželo vytáčené připojení (19 %). Na vzestupu je ADSL (14 %) a připojení pomocí mobilního telefonu (11 %).

Trend v posledních letech je stále stejný – přibývá uživatelů bezdrátového, kabelového, ADSL i mobilního připojení na úkor připojení vytáčeného. Zatímco ještě před čtyřmi lety byl podíl uživatelů vytáčeného připojení 85 %, tak v současné době klesl na 19 %.

Dnešní aktivní internetoví uživatelé preferují zejména skutečnost, že se za paušální měsíční poplatek mohou připojit k internetu kdykoliv. Uživatelé bezdrátového připojení oceňují také výhodnou cenu za připojení. Naopak pro rozhodování o pořízení připojení prostřednictvím kabelové televize a ADSL je kromě možnosti stálého připojení důležitá také vysoká rychlost.

"Běžné vytáčené připojení dnes používají zejména lidé s vyšším vzděláním a studenti, kteří mají přístup k internetu v práci nebo ve škole a domácí připojení používají spíše jako doplňkové", uvedl Michal Peca, projektový manažer společnosti Factum Invenio. "Hlavní motivací pro volbu vytáčeného připojení jsou nízké náklady a snadnost zřízení.", dodal.

Factum Invenio

Článek ze dne 24. června 2005 - pátek