logo itpoint.cz

Pro využívání multimediálních služeb a služby push to talk jsou hlavními faktory jednoduché použití, skupinová komunikace a zábava

Nové spotřebitelské studie, které pro společnost Nokia vypracovala společnost MORI, ukazují jasnou poptávku po interaktivních mobilních multimediálních službách. Služby push to talk ("zmáčkni a mluv"), okamžité doručování zpráv, sdílení obsahu, videa či informace o stavu uživatele nejvíce oslovují společensky aktivní lidi ve věku od 16 do 34 let, přičemž služba push to talk může potenciálně oslovit také většinu běžných zákazníků.

Nové spotřebitelské studie, které pro společnost Nokia vypracovala společnost MORI, ukazují jasnou poptávku po interaktivních mobilních multimediálních službách. Služby push to talk ("zmáčkni a mluv"), okamžité doručování zpráv, sdílení obsahu, videa či informace o stavu uživatele nejvíce oslovují společensky aktivní lidi ve věku od 16 do 34 let, přičemž služba push to talk může potenciálně oslovit také většinu běžných zákazníků.

Studie ukazují, že 33 až 43 %, nebo-li celkem 90 mil. hlavních uživatelů mobilních telefonů ve Velké Británii, Německu, Singapuru a USA, se domnívá, že by interaktivní mobilní multimediální služby (tj. push to talk, okamžité doručování zpráv, sdílení videa, obsahu a informace o stavu uživatele) v nadcházejících dvou letech pravděpodobně využili.

Tyto služby zřejmě povedou k nárůstu měsíčního přírůstku výdajů mezi 11 a 26 % za jednotlivé služby - v závislosti na jejich typu.

Společnost MORI vypracovala dvě studie, z nichž první se zaměřila na službu push to talk, okamžité doručování zpráv, sdílení videa, obsahu a informace o stavu uživatele, vše založené na technologii zvané IP Multimedia Subsystem (IMS). Studie se soustředila na to, jak uvedené služby vnímají zákazníci v Německu, Velké Británii, Singapuru a Spojených státech. Ukázala jasnou poptávku zejména mezi společensky aktivními lidmi ve věku 16 až 34 let. Předmětem samostatné studie byly názory zákazníků na službu push to talk v Brazílii, Německu, Velké Británii a Thajsku.

Studie ukazují, že důvody pro přijímání mobilních multimediálních služeb se u jednotlivých služeb liší.

Také potenciální překážky spojené s přijetím se u jednotlivých služeb liší - od obav z technických možností a problémů se zachováním soukromí až po problémy s kvalitou a jednoduchostí používání u služeb, které byly na trh uvedeny v uplynulých letech.

Ze zjištění je zřejmé, že klíčovým faktorem úspěšného uvedení na trh je pochopení služby a jejích výhod pro zákazníky, pohodlné a jednoduché použití. Stejný význam mají výhody služby oproti alternativám, jako jsou hlasové služby nebo SMS, a rozsah, v jakém může být služba zábavná a vést k prohloubení komunikace s ostatními.

Služba push to talk - potenciál pro zákaznický trh

Studie, která se soustředila na službu push to talk, zkoumala důvody pro a proti přijetí této služby u zákazníků v Brazílii, Německu, Velké Británii a Thajsku. Přibližně každý čtvrtý respondent v Německu, Thajsku a Velké Británii a každý druhý v Brazílii prohlásil, že by s největší či velkou pravděpodobnosti službu push to talk využíval.

Za hlavní důvody byly označeny snadné a pohodlné používání včetně možnosti skupinové komunikace. U skupinové komunikace respondenti uvažovali o průměrné skupině přibližně pěti osob.

Hlavní otázky vyskytující se v souvislosti s přijetím této služby vycházely z obecné nejistoty ohledně používání jakékoli nové služby, tarifů a poplatků, a konečně také pravidel při jejím používání. Používání služby push to talk zároveň s informacemi o stavu uživatele může napomoci některé z uvedených obav zmírnit.

Informace o systému IMS

IP Multimedia Subsystem (IMS) představuje technologii, která umožňuje celou řadu služeb pro intenzivní komunikaci umocněných internetovými aplikacemi. V praxi to znamená, že mobilní multimediální aplikace získají přidanou hodnotu v podobě interaktivity prakticky v reálném čase a mobilní uživatelé tak budou moci prostřednictvím mobilní sítě v reálném čase sdílet prohlížení stránek, filmování, hry i zprávy s dalšími uživateli. Ke službám na bázi technologie IMS patří okamžité doručování zpráv, sdílení obsahu, sdílení videa a interaktivní aplikace. V budoucnu bude technologii IMS využívat i služba push to talk. Technologie IMS je standardizována organizací 3GPP.

Informace o zprávách

Dvě uvedené zprávy předkládají přehled nejdůležitějších poznatků z celosvětového výzkumného programu, který pro skupinu Networks společnosti Nokia provedla společnost MORI. Nokia má snahu porozumět uživatelskému trhu mobilních telefonů a využívá průzkumu jak při vývoji vhodných výrobků a služeb tak k podpoře operátorů při nabídce nových služeb.

Studie k technologii IMS zahrnovala nejprve kvalitativní fázi a poté fázi kvantitativní. Průzkum v terénu se prováděl ve třetím čtvrtletí roku 2004 mezi dospělými respondenty na čtyřech trzích: ve Velké Británii (velikost vzorku 607 osob, osobní kontakt, starší 16 let), v Singapuru (velikost vzorku 605 osob, osobní kontakt, věk 15 až 65 let), v Německu (velikost vzorku 603 osob, osobní kontakt, věk 16 až 65 let) a ve Spojených státech (velikost vzorku 1 730 osob, on-line panelová komunikace, starší 16 let).

Kvantitativní průzkum pro studii ke službě push to talk se prováděl v červnu a červenci 2004 mezi hlavními dospělými uživateli mobilních telefonů ve Velké Británii (velikost vzorku 610 osob, osobní kontakt, starší 16 let), v Německu (velikost vzorku 610 osob, osobní kontakt, starší 16 let), v Brazílii (velikost vzorku 642 osob, v centrech, osm hlavních městských center, ekonomicky silnější sociální třídy ABC, věk 18 až 60 let) a v Thajsku (velikost vzorku 605 osob, osobní kontakt, pouze v Bangkoku, ekonomicky silnější sociální třídy ABC, věk 18 až 50 let). Program kvalitativní části průzkumu zahrnoval skupinové pohovory s cíleně vybranými skupinami a proběhl před kvantitativní fází.

Vzorky respondentů pro obě studie byly zvoleny tak, aby zastupovaly hlavní dospělé uživatele mobilních telefonů v uvedené věkové skupině, sociální třídě a zeměpisné oblasti.

Nokia

Článek ze dne 2. února 2005 - středa