logo itpoint.cz

Proč uživatelům záleží na cenách za terminaci internetového volání

25. dubna 2005 Český telekomunikační úřad (ČTÚ) svým cenovým rozhodnutím č. 05/PROP/2005 dramaticky snížil minimální ceny za "terminaci internetového volání", tedy částku, kterou Český Telecom platí alternativním operátorům za internetové volání svých zákazníků, které končí v sítích alternativních operátorů. Toto rozhodnutí by mělo oficiálně vstoupit v platnost 25. července 2005. Naveed Gill, generální ředitel Tiscali Telekomunikace Česká republika s.r.o., komentuje možné dopady tohoto rozhodnutí.

25. dubna 2005 Český telekomunikační úřad (ČTÚ) svým cenovým rozhodnutím č. 05/PROP/2005 dramaticky snížil minimální ceny za "terminaci internetového volání", tedy částku, kterou Český Telecom platí alternativním operátorům za internetové volání svých zákazníků, které končí v sítích alternativních operátorů. Toto rozhodnutí by mělo oficiálně vstoupit v platnost 25. července 2005. Naveed Gill, generální ředitel Tiscali Telekomunikace Česká republika s.r.o., komentuje možné dopady tohoto rozhodnutí.

Naveed Gill :

Koncem dubna postihla celý internetový sektor v České republice pohroma v podobě překvapivého rozhodnutí, vydaného Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ).

Rozhodnutí ČTÚ snižuje až o 80 % příjmy, které alternativním operátorům a poskytovatelům plynuly z poskytování internetových služeb uživatelům připojujícím se k internetu vytáčeným přístupem.

Pokud jste například internetovým uživatelem společnosti Tiscali, znamená rozhodnutí ČTÚ, že si Český Telecom nyní ponechá zhruba 95% částky, kterou každý měsíc platíte za vytáčené připojení (včetně přemrštěných poplatků, jež musí Tiscali Českému Telecomu platit za svou síť pro vytáčené připojení). Pouhých 5% tohoto poplatku připadne Tiscali, ačkoliv je to právě Tiscali, kdo zajišťuje ukončení Vašeho internetového volání, provozuje a udržuje síť, jež spojí Váš počítač s internetem, poskytuje Vám e-mailovou schránku, osobní webové stránky a internetový zabezpečovací software i technickou pomoc a podporu, kterou potřebujete v případě dotazů nebo problémů s jakýmkoliv aspektem internetové služby.

I když cenové rozhodnutí poškozuje takové ISP, jako je Tiscali, kteří provozují své vlastní sítě, je toto nařízení ještě hrozivější pro takzvané "virtuální poskytovatele internetových služeb" (provozovatelé portálů), jež takové sítě nemají.

Nové cenové rozhodnutí ČTÚ tedy hrozí tím, že zcela odbourá veškerý pokrok v sektoru vytáčených internetových služeb, jehož bylo v průběhu posledních dvou a půl roku dosaženo a vrátí trh ISP do "temného věku" z let 1999-2002, kdy se Český Telecom z titulu svého monopolního postavení "dělil" o tržby za vytáčené připojení.

V oněch "temných dobách" neexistovala žádná regulace výše příjmů za vytáčené připojení, o něž se Český Telecom dělil s ostatními poskytovateli internetových služeb v rámci tzv. modelu "provize". A výsledek? Český Telecom si pochopitelně nechával téměř veškeré příjmy pro sebe.

Dva roky proti této ekonomické nespravedlnosti poskytovatelé internetových služeb v čele se společností Tiscali energicky bojovali. V květnu 2002 ČTÚ konečně vydal své první rozhodnutí o cenách za terminaci internetového volání, čímž prakticky ukončil nadvládu Českého Telecomu nad dělením příjmů za vytáčené připojení.

Výhody, které rozhodnutí ČTÚ internetovým uživatelům přineslo, byly okamžité a četné. Konkurence na trhu ISP vzrůstala. Výběr ISP se pro uživatele brzy více než zdvojnásobil. Poskytovatelé internetových služeb museli své služby zkvalitňovat, pokud chtěli zákazníky přilákat nebo si je udržet. A díky vyššímu podílu z příjmů vytáčeného internetového připojení byli schopni výrazně zlepšovat své služby, nabízet uživatelům větší e-mailové schránky, více bezplatného prostoru pro osobní webové stránky a větší možnosti on-line ukládání digitálních fotografií i širokou škálu bezplatně stahovaného softwaru pro internetové zabezpečení (antivirová/antispamová/protidialerová ochrana) a pro lepší využití internetu (internetové akcelerátory apod.).

A konečně, v důsledku vyšších částek plynoucích z příjmů za vytáčené připojení poskytovatelům internetových služeb, kteří vlastně rozvoj internetových služeb českým uživatelům nastartovali a podporovali, rozhodnutí ČTÚ z roku 2002 vedlo k tomu, že se příjmy rozdělovaly po celém českém internetovém sektoru. Díky reklamní podpoře a publicitě ze strany ISP se začalo dařit portálům a webovým stránkám věnovaným elektronickému obchodu. To jim následně umožňovalo poskytovat českým internetovým uživatelům více on-line služeb a vytvářet pracovní příležitosti a rozvíjet schopnosti tisíců mladých profesionálů při využívání tohoto nového a významného elektronického média.

Je též důležité podotknout, že jedním ze subjektů, jemuž z tohoto nárůstu internetových služeb a následného vyššího využívání internetu v důsledku snah jednotlivých ISP plynuly největší výhody, byl právě Český Telecom, který zaznamenal výrazný nárůst internetových volání z pevných linek.

Ale veškerý nárůst a rozvoj českého internetového sektoru je nyní vážně ohrožen zásadně chybným cenovým rozhodnutím ČTÚ ze dne 25. dubna 2005.

Zatímco ČTÚ nastavil ceny za originaci a terminaci hlasového volání na přibližně stejnou výši, zcela nevysvětlitelně určil ceny za originaci internetového volání více než pětkrát vyšší než ceny za terminaci. Vzhledem k přidané hodnotě terminace internetového volání (kdy náklady za služby ISP jsou hrazeny terminujícím operátorem), by poměr 5:1 mezi cenami za originaci a terminaci měl být přesně opačný !

Poskytovatelé internetových služeb a alternativní operátoři pokračují v boji o zvrácení tohoto rozhodnutí a doufají, že se ozvou všichni uživatelé internetu a organizace na ochranu spotřebitelů proti regulačnímu opatření, jež ohrožuje budoucnost prosperujícího českého internetového sektoru, na který si zvykli spoléhat.

Tiscali

Článek ze dne 26. července 2005 - úterý