logo itpoint.cz

Prohlášení společnost Tele2

Cenová politika Českého Telecomu je podle soutěžních pravidel České republiky i Evropské unie zakázána a jejím uplatňováním se Český Telecom dopouští porušování právních předpisů a poškozování ostatních operátorů působících na stejném trhu ...

Prohlášení ze čtvrteční tiskové konference.

Dobrý den, dámy a pánové,

pozvali jsme vás, abychom vám oznámili, že společnost Tele2 dnes podala na Český Telecom žalobu o náhradu škody ve výši přibližně 2,14 mld. Kč. Žádáme náhradu škody, která nám byl způsobena opakovaným porušováním zákona o ochraně hospodářské soutěže společností Český Telecom.

Český Telecom ve většině nabízených programů váže platby za používání telefonní stanice s hovorovým kreditem nebo volnými minutami. Zákazníci si sice teoreticky mohou zvolit cenový program bez hovorového kreditu či volných minut, v tomto programu je ovšem cena za pronájem telefonní stanice nepoměrně vysoká.

Vysokou cenou za program bez hovorového kreditu či volných minut se Český Telecom snaží ovlivnit zákazníky, aby si místo služeb poskytovaných alternativními operátory zvolili pouze jeho cenové programy s hovorovým kreditem nebo volnými minutami. Tímto chováním Český Telecom jako dominantní operátor brání rozvoji skutečné konkurence na českém telekomunikačním trhu a poškozuje ostatní operátory.

Dámy a pánové, tato cenová politika je podle soutěžních pravidel České republiky i Evropské unie zakázána a jejím uplatňováním se Český Telecom dopouští porušování právních předpisů a poškozování ostatních operátorů působících na stejném trhu.

Zřejmě i proto Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v srpnu 2004 oznámil, že zahájil správní řízení proti Českému Telecomu právě v souvislosti s těmito cenovými plány. Ve svém stanovisku Úřad mimo jiné uvedl (cituji): "…Tímto vázáním služeb ČESKÝ TELECOM brání rozvoji konkurence a vstupu nových operátorů na trh, rozvoji stávajících alternativních operátorů a ve svém důsledku omezuje možnost spotřebitelů získat co možná nejkvalitnější služby za konkurenční ceny…".

Stejný názor vyjádřil ve své studii, týkající se cenové politiky Českého Telecomu, z ledna 2005 také Technický a zkušební ústav pro telekomunikace a pošty založený ministerstvem informatiky ČR (Testcom). Podle této studie (cituji) "…proti používání cenových plánů Českého Telecomu s volnými minutami lze argumentovat i tím, že alternativní poskytovatel služeb nemá prakticky možnost efektivní konkurence..."

Také společnost Tele2 na tuto skutečnost zástupce Českého Telecomu opakovaně, avšak bezvýsledně upozorňovala. K porušování zákona a omezování konkurenčního prostředí ze strany dominantního operátora dochází i nadále. Podání žaloby o náhradu škody je proto logickým vyústěním odmítavého postoje Českého Telecomu ke snahám Tele2 nastolit korektní obchodní vztahy a domoci se spravedlnosti.

Společnost Tele2 vstupovala na český trh v době, kdy se zde utvářela jasná a transparentní pravidla. Tele2 nechce nic jiného, než si vymoci dodržování těchto pravidel všemi zúčastněnými stranami a domoci se náhrady škody způsobené společnosti Tele2 jejich porušováním ze strany dominantního operátora.

Dámy a pánové, mám tu čest zastupovat zde telekomunikační firmu, která úspěšně působí v dalších 24 zemích Evropy a slouží 26 milionům zákazníků. Stejně jako v těchto zemích, chceme i v České republice nabídnout co nejvíce zákazníkům kvalitní, jednoduché a levné telekomunikační služby. Věříme, že žaloba, kterou jsme dnes podali, bude dalším krokem k vytvoření skutečného tržního prostředí na českém telekomunikačním trhu. Prostředí, které bude prospěšné všem českým zákazníkům.

Děkuji vám za pozornost

Anders Olsson / 3. února 2005

Tele2

Článek ze dne 4. února 2005 - pátek