logo itpoint.cz

Prohlášení Tiscali k zamezení přístupu své společnosti na účasti v předinvestiční prověrce

Společnost Tiscali Telekomunikace Česká republika, člen konsorcia PPF/J&T/InWay, jež minulý týden odstoupilo z výběrového řízení na privatizaci státního většinového podílu v Českém Telecomu chce reagovat na nedávné prohlášení vedení Českého Telecomu o tom, že se nepodílelo na zamezení přístupu společnosti Tiscali k účasti na předinvestiční prověrce prováděné v rámci výběrového řízení na privatizací státního podílu v ČTc. Tiscali je názoru, že došlo k nekalé diskriminaci, kvůli níž se společnost nemůže dále výběrového řízení zúčastnit !

Společnost Tiscali Telekomunikace Česká republika, člen konsorcia PPF/J&T/InWay, jež minulý týden odstoupilo z výběrového řízení na privatizaci státního většinového podílu v Českém Telecomu (ČTc), vydala v úterý následující prohlášení generálního ředitele Naveeda Gilla :

"Tiscali chce reagovat na nedávné prohlášení vedení Českého Telecomu o tom, že se nepodílelo na zamezení přístupu společnosti Tiscali k účasti na předinvestiční prověrce prováděné v rámci výběrového řízení na privatizací státního podílu v ČTc.

"V pátek 25.2. 2005 po konci pracovního dne, konkrétně v 19:45, obdrželo konsorcium dopis od Credit Suisse First Boston (CSFB), v němž se mimo jiné uvádí, že Tiscali se nebude moci účastnit předinvestiční prověrky (due diligence) a že jakákoli další účast Tiscali na předinvestiční prověrce, bude-li ji konsorcium požadovat, bude předmětem posouzení ze strany Českého Telecomu.

Citace : "V důsledku toho se Tiscali nebude moci v pondělí 28. února 2005 připojit k ostatním členům konsorcia a účastnit se předinvestiční prověrky. Jakákoliv účast společnosti Tiscali na předinvestiční prověrce, bude-li ji konsorcium vyžadovat, bude podléhat posouzení Českého Telecomu."

"Vzhledem k tomu, že konsorcium mělo zahájit předinvestiční prověrku v pondělí 28. února ráno, bylo obsahem i načasováním tohoto dopisu vážně znepokojeno. V sobotu 26.2. 2005 konsorcium na tyto informace reagovalo dopisem Fondu národního majetku (FNM) prostřednictvím CSFB, ve kterém trvá na plné účasti všech členů konsorcia (včetně Tiscali) na předinvestiční prověrce za stejných podmínek, jaké mají ostatní účastníci výběrového řízení, tak, aby dále nedocházelo k nespravedlivému zvýhodňování ostatních účastníků. Konsorcium dále rozhodlo, že nezahájí předinvestiční prověrku, dokud tomu tak nebude. Tento požadavek konsorcium zopakovalo v dopise ze dne 1.3. 2005.

27.2. 2005 konsorcium obdrželo od CSFB dopis, který uvádí :

"(ČTc) konkrétně Fondu národního majetku naznačil, že není ochoten Tiscali poskytnout plný přístup z konkurenčních důvodů, přičemž v případě dalších účastníků výběrového řízení Český Telecom tuto obavu nesdělil ani FNM ani CSFB ... Dále jsme od společnosti ČTc vyrozuměli, že by společnosti Tiscali mohla poskytnout omezený přístup k vybraným informacím, jež určí ČTc. Čas a rozsah zpřístupněných informací však bude plně záviset na uvážení Českého Telecomu."

"2.3. 2005 jsme obdrželi dopis od CSFB, v němž CSFB jménem Fondu národního majetku mimo jiné uvádí, že znovu potvrzuje stanovisko uvedené v dopisu ze dne 27.2. 2005 s tím, že Tiscali se může, s určitými omezeními určenými Českým Telecomem, účastnit předinvestiční prověrky.

Citace : "Znovu potvrzujeme stanovisko, jež Vám bylo sděleno v našem dopise z 27. února 2005 ohledně možnosti, aby Vaše konsorcium zahájilo předinvestiční prověrku, a dále ohledně možnosti, aby se Tiscali účastnilo předinvestiční prověrky v závislosti na jistých omezeních určených společností ČTc, jež vycházejí z jejích konkurenčních obav. Navíc jsou všichni členové konsorcia s výjimkou Tiscali zváni k účasti na prezentaci vedení dne 3. března 2005, jak byla dříve naplánována."

"I když je zjevné, že v dopisech z 27.2. 2005 a 2.3. 2005 dochází k postupné změně stanoviska, jež bylo sděleno v dopise z 25.2. 2005, neboť tam se jasně uvádí, že se Tiscali nebude moci zúčastnit předinvestiční prověrky, stále trvá omezení, že jakákoli další účast společnosti Tiscali na předinvestiční prověrce, bude-li ji konsorcium požadovat, bude podléhat posouzení ze strany Českého Telecomu. Navíc ze všech dopisů CSFB vyplývá, že Tiscali bude, pokud vůbec, umožněn přístup k pouze velmi omezenému okruhu informací. Dokonce ani do dnešního dne neobdržel ani jeden člen konsorcia vysvětlení tohoto "přístupu s jistými omezeními". Společnost Tiscali je tudíž toho názoru, že došlo k nekalé diskriminaci, kvůli níž se Tiscali nemůže dále výběrového řízení zúčastnit. Proto jsme se v konsorciu rozhodli posoudit případ z právního hlediska, zda neexistují důvody pro vymáhání našich práv soudní cestou."

Tiscali

Článek ze dne 9. března 2005 - středa