logo itpoint.cz

Projev předsedy představenstva společnosti Telefónica u příležitosti podpisu smlouvy o prodeji Českého Telecomu

César Alierta Izuel : " Na prvním místě bych chtěl poblahopřát panu premiérovi i týmu jeho spolupracovníků za vynikající práci, kterou odvedli během celého procesu privatizace české telekomunikační společnosti. Telefónica se neúčastní privatizace poprvé a mohu Vás na základě naší zkušenosti ujistit, že transparentnost, se kterou operace proběhla, představuje jasnou záruku, která usnadňuje a bude usnadňovat získávání investic."

Pane premiére, Vaše Excelence pane velvyslanče, představitelé státních orgánů, pane předsedo Fondu národního majetku, kolegové z Českého Telecomu, dámy a pánové.

Jako předseda představenstva společnosti Telefónica jsem velmi rád, že zde dnes ve Vaší přítomnosti mohu stvrdit podpisem transakci, která se bezpochyby stává mezníkem v historii naší společnosti.

Jsem velmi rád, že mohu být zde, v krásném městě Praze, ve společnosti nejvyšších představitelů vlády České republiky, našeho milého přítele pana velvyslance i našich kolegů z Českého Telecomu.

Na prvním místě bych chtěl poblahopřát panu premiérovi i týmu jeho spolupracovníků za vynikající práci, kterou odvedli během celého procesu privatizace české telekomunikační společnosti. Telefónica se neúčastní privatizace poprvé a mohu Vás na základě naší zkušenosti ujistit, že transparentnost, se kterou operace proběhla, představuje jasnou záruku, která usnadňuje a bude usnadňovat získávání investic.

Za Telefóniku mohu říci, že jsme celý proces vnímali jako velmi hladký. Se zájmem jsme prostudovali vývoj Českého Telecomu, analyzovali jeho kvalitní řízení i jeho růstový potenciál a nakonec jsme učinili nabídku, která dle našeho přesvědčení pomůže přinést hodnotu pro naše akcionáře i naše zákazníky; pro akcionáře i zákazníky Českého Telecomu.

Tímto okamžikem začíná proces, během kterého - v očekávání příslušných schvalovacích rozhodnutí - bychom měli dále prohloubit vzájemné poznání; proces, který bude v souladu s přijatými závazky završen vyhlášením veřejné nabídky na odkup zbývajících akcií Českého Telecomu.

Tímto okamžikem však Telefónica zároveň vstupuje do napínavé fáze, během níž - jak doufáme - budeme moci potvrdit vládě České republiky i celé české společnosti, že jejich volba byla správná.

Telefónica je v současnosti třetí nejvýznamnější telekomunikační společností na světě : hodnota jejích akcií na burze se blíží 70 mld. EUR, zaměstnává více než 174 000 profesionálů a ve světě poskytuje služby více než 123 mil. zákazníků. Brzy nás bude mnohem více. Chceme, abychom dosáhli ještě výše, a jsme si jisti, že Český Telecom pro nás bude představovat nový zdroj růstu a kvality.

Telefónica však především věří v hodnotu společností, v nichž rozvíjí svou činnost. Jako zástupce odvětví tak dynamického, jakým telekomunikace jsou, Telefónica vždy přispívala a bude přispívat k socioekonomickému rozvoji zemí, kde působí. Díky této filosofii jsme připraveni přinést inovace a kvalitu jako svou odpověď na aktuální výzvy české společnosti. Jsme přesvědčeni, že pokud se bude dařit této zemi, bude se dařit i Telefónice, jejím zákazníkům, jejímu týmu profesionálů i jejím akcionářům.

V této souvislosti bych Vám chtěl již dnes tlumočit pevný závazek Telefóniky podílet se na rozvoji informační společnosti v této zemi, aby bylo dosaženo té nejvyšší úrovně, která v Evropském společenství existuje, a přispět tak k posílení konkurenceschopnosti a rozvoji ekonomiky České republiky v tomtéž směru.

Tato země má stabilní ekonomiku, s jasným růstovým horizontem a moderní společností, která rychle přijímá nový technologický pokrok.

Hospodářství České republiky vykazuje velmi pozitivní vývoj směrem ke konvergenci s Evropskou unií. Vzhledem k růstu odhadovanému přibližně na 4 % a inflaci, jež se nachází pod kontrolou a pohybuje se pod úrovní 3 %, disponuje dostatečným potenciálem pro přilákání zahraničních investic, které posílí rozvoj infrastruktury a výrobních činností v zemi.

Úsilí vynaložené během posledních let v makroekonomické oblasti, zaměřené na podporu vývozu a získávání nového kapitálu, přineslo své ovoce. Díky němu lze dnes bez sebemenší pochybnosti prohlásit, že Česká republika představuje v Evropě jeden ze států s nejlepší perspektivou růstu a socioekonomického rozvoje.

Vstoupili jsme do úžasné země a chceme naplnit její očekávání. To je náš cíl a naše upřímné přání.

Pane premiére, jménem představenstva společnosti Telefónica Vám děkuji za důvěru, kterou jste v nás vložil, a ujišťuji Vás, že využijeme své mezinárodní zkušenosti a věnujeme veškeré úsilí, abychom napomohli rozvoji telekomunikačního odvětví v této úžasné zemi.

Děkuji Vám za pozornost.

 www.telefonica.es
Telefónica

Článek ze dne 13. dubna 2005 - středa