logo itpoint.cz

Proměny trhu poskytovatelů internetu 2002 až 2005

Tato studie se zaměřujeme na oblast migrací firem mezi poskytovateli internetového připojení, respektive změny ISP a důvody migrace v letech 2002 až 2005 a hodnocení služeb ISP jejich zákazníky v těchto letech. Ve výzkumu jsme se ptali firem, které ISP používaly v letech 2001 až 2004, své providery pak firmy hodnotily z hlediska různých kritérií a udávaly důvody, které je vedly k migraci mezi jednotlivými ISP.

Tato studie vznikla na základě kvantitativního výzkumu, který proběhl v únoru 2005. Výzkumu se zúčastnilo 2102 firemních respondentů po očištění dat.

Ve studii se zaměřujeme na oblast migrací firem mezi poskytovateli internetového připojení (dále ISP), respektive změny ISP a důvody migrace v letech 2002 až 2005 a hodnocení služeb ISP jejich zákazníky v těchto letech. Ve výzkumu jsme se ptali firem, které ISP používaly v letech 2001 až 2004, své providery pak firmy hodnotily z hlediska různých kritérií a udávaly důvody, které je vedly k migraci mezi jednotlivými ISP.

Tato hodnocení ISP a důvodů jejich změny nám pak umožnily analýzu a srovnání mezi jednotlivými operátory z hlediska kvality jejich služeb, technické podpory, cenové nabídky (atd.) a důvodů příchodů/odchodů zákazníků k/od ISP.

Vážným zájemcům o tuto studii můžeme také poskytnout podrobný přehled obsahu studie včetně detailního přehledu výsledků a statistických charakteristik zúčastněných firem.

Digimark

Článek ze dne 5. května 2005 - čtvrtek